Kompanija Delhaize Belgija, jedini ponuđač na javnom natječaju za prodaju 16,3 posto kapitala “C marketa”, odustala je od ponude.

Kako je priopćila Agencija za privatizaciju, Delhaize je obavijestio Agenciju da neće produžiti važnost svoje ponude i licitacijske garancije za 70 posto društvenog, odnosno 16,26275 posto ukupno registriranog kapitala “C marketa”.

Prema pravilima natječajog postupka, Agencija za privatizaciju je donijela odluku o proglašenju javnog natječaja neuspjelim.

Ranije je, 20. lipnja, Agencija privremeno prekinula postupak privatizacije preostalog dijela dionica društvenog kapitala C marketa dok se ne utvrde bitni elementi postupka privatizacije, kako bi se stvorili preduvjeti za postizanje veće cijene prodajnog paketa dionica.

Natječaj za prodaju preostalog društvenog kapitala u C marketu objavljen je 10. kolovoza 2013., a rok za dostavu ponuda je produžavan tri puta na zahtjev te kompanije.

Društveni kapital u C marketu, koji nije preuzeo Delhaize kada je kupovinom Delta maxija postao većinski vlasnik i C marketa, čini 23,23 posto ukupnog kapitala tog poduzeća. Kako 30 posto preostalog kapitala C marketa po zakonu pripada malim dioničarima, država prodaje udio od 16,26 posto ukupnog kapitala tog poduzeća.

Delhaize je krajem srpnja 2011. godine kupio Delta maxi za 932,5 milijuna eura, uključujući neto dug od 318 milijuna eura. (Beta)