U okviru promatrane kategorije ukupno je 42,5% vrijednosne prodaje dolazilo od proizvoda na cjenovnim akcijama ili od promotivnih pakiranja, pri čemu je kategorija kave bila najviše podložna prodaji kroz promocije.

U kategoriju toplih napitaka uključeni su kava, kakao/čokoladni napitci/milkshake, biljni čajevi, voćni čajevi, zeleni/crni čajevi, funkcionalni te instant čajevi.

Prema podacima koji se odnose na period od siječnja 2020. do srpnja 2020. prodaja ove kategorije zabilježila je rast vrijednosne prodaje od 8,5%, dok je količinska prodaja također zabilježila rast od 4,7% u odnosu na isti period prethodne godine. U okviru promatrane kategorije ukupno je 42,5% vrijednosne prodaje dolazilo od proizvoda na cjenovnim akcijama ili od promotivnih pakiranja.

Prema strukturi promocija na prodajnom mjestu, cjenovne akcije čine 95,3% ukupne promotivne prodaje, dok posebna promotivna pakiranja zauzimaju preostalih 4,7%. U odnosu na isti period prošle godine, vrijednosna prodaja na cjenovnim akcijama ostvarila je porast od 11,4%, dok je prodaja promotivnih pakiranja zabilježila rast od 1,2%. Prosječan popust na razini kategorije iznosio je 24,4%. Na temelju prikazanih podataka vidljivo je kako je kava bila najviše podložna prodaji kroz promocije.