Kod potrošača kave najviše je velikih konzumenata, odnosno onih koji piju kavu jednom ili više puta dnevno, dok je kod konzumenata čaja najviše umjerenih konzumenata, odnosno onih koji piju čaj dva puta mjesečno ili dva puta tjedno

Najveći proizvođač kave u svijetu je Brazil, a kava kao napitak jako je popularna u svim zemljama svijeta, pa tako i u Hrvatskoj.

Kava ima snažan učinak na mozak, pospješuje izmjenu tvari u organizmu, pojačava snagu i rad srca, poboljšava krvotok, podiže krvni tlak, povećava količinu šećera u krvi i njegovu potrošnju, djeluje diuretski pa se zbog toga treba konzumirati u umjerenim količinama. Kina i Indija su najveći proizvođači čaja.

Čaj je, poput kave, također omiljeni topli napitak. Konzumira se diljem svijeta u bilo koje doba dana, a zbog svojih ljekovitih svojstava jedno je od najpoznatijih i najomiljenijih “preparata” u borbi s prehladom ili gripom.

TRI BRENDA
Ovom prilikom prikazat ćemo dio podataka iz TGI baze koji se odnose na konzumaciju toplih napitaka, kave i čaja, u Hrvatskoj. Oko 68% Hrvata u proteklih 12 mjeseci je konzumiralo kavu (tursku), dok ih je oko 74% konzumiralo čaj.

U pogledu frekvencije konzumacije kave i čaja i podjele svih konzumenata na: male (one koji piju kavu ili čaj jednom mjesečno ili rjeđe), umjerene (one koji piju kavu ili čaj dva puta mjesečno do dva puta tjedno) i velike (one koji piju kavu ili čaj više od jednom dnevno) konzumente, uvijek je zanimljivo vidjeti i analizirati udio velikih i umjerenih konzumenata, odnosno svih konzumenata koji su u proteklih godinu dana pili kavu ili čaj.

Kod potrošača kave najviše je velikih konzumenata (72%), odnosno onih koji piju kavu jednom ili više puta dnevno, dok je kod konzumenata čaja najviše umjerenih konzumenata (57%), odnosno onih koji piju čaj dva puta mjesečno ili dva puta tjedno.

Pogledamo li koje marke kave konzumenti najčešće biraju vidimo da prva tri mjesta zauzimaju Franck, Barcaffè, te Gloria, dok su u kategoriji čaja top tri marke koje potrošači najčešće biraju: Franck, Podravka te Cedevita.

Ovdje je riječ o top robnim markama, odnosno markama koje potrošači u pojedinoj kategoriji proizvoda biraju najčešće. Odnosi se na kriterij koji uzima u obzir lojalnost, a ne količine upotrebe pojedine robne marke (nisu uključeni korisnici koji povremeno konzumiraju proizvod) te predstavlja udio korisnika koji upotrebljavaju određenu robnu marku najčešće.

STIL KONZUMENATA
Institut za istraživanje tržišta i medija Mediana u svojoj analizi koristi multifunkcionalni alat Target Group Index (TGI) koji je namijenjen kompanijama u zadovoljavanju osnovnih potreba za analizama potrošača, tržišta i konkurencije.

Korisnik TGI baze može brzo i lako analizirati kako svoje postojeće i potencijalne potrošače, tako i potrošače konkurencije, te precizno definirati strategije i smjernice marketinškog oglašavanja.

Riječ je o “single source” istraživanju, što znači da jedna osoba odgovara na sva pitanja koja upitnik sadrži, a provodi se kontinuirano na velikom uzorku te pokriva cijeli teritorij Hrvatske.

Pored konzumacije hrane i pića, korištenja proizvoda za domaćinstvo te medijskih preferencija, u TGI istraživanju postoji i više od 250 stajališta koja se odnose na razne životne sfere.

Vidimo da je prvi najčešće birani brend i kod konzumenata kave i kod konzumenata čaja marka Franck pa je zanimljivo pogledati i kakva su obilježja životnoga stila vezana uz kupovne navike tih konzumenata. Konzumenti Franck kave su osobe koje pažljivo planiraju tjednu kupovinu, koriste kupone i uživaju u udobnosti koju im pruža kupovina putem interneta.

Konzumenti Franck čaja su osobe koje kupuju spontano. Ljudi cijene njihovo mišljenje prilikom kupovine. Koriste kupone prilikom kupovine i vole kvalitetne proizvode.

Maja Juričan
maja.jurican@mediana.hr
Samostalni istraživač