Prema posljednjim podacima HZMO-a u travnju je, treći mjesec za redom, zabilježen rast broja osiguranika na mjesečnoj razini. Tako je u odnosu na ožujak broj osiguranika bio veći za 24.266 osoba ili 1,6% dosegnuvši 1.545.525. Ubrzavanje stope rasta na mjesečnoj razini ne čudi s obzirom da je spomenuti rast odraz uobičajenih sezonskih kretanja odnosno pojačanog zapošljavanja sezonskih radnika na početku turističke (pred)sezone. Utjecaj sezonskog zapošljavanja ogleda se i u mjesečnom rastu broja zaposlenih prema djelatnostima koje su uglavnom vezane za pripremu i tijek turističke sezone, kaže se u analizi Raiffeisen banke.

U odnosu na ožujak broj osiguranika u djelatnostima pružanja smještaja porastao je za 22,8%, u djelatnostima pripreme i usluživanja hrane i pića za 10,8%, a zajedno čine 6,8% osiguranika dok je primjerice u djelatnostima vodenog prijevoza broj zaposlenih porastao za 15,2% (udio od 0,3% u ukupnom broju osiguranika). Isto tako broj osiguranika u putničkim agencijama, organizatori putovanja (turoperatori) i ostalih rezervacijskih usluga porastao je za 13,6%. U djelatnostima Trgovine na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima koji u strukturi ukupnog broja osiguranika čine udio od 15,5% zabilježen je mjesečni rast od 1,2%.

Promatrano u odnosu na travanj 2018., broj osiguranika je nastavio rasti po stopi iznad 2% (2,1%) što predstavlja rast za 31.354 osoba. Godišnji rast broja osiguranika pri tome je podržan većim brojem osiguranika u djelatnostima vezanim za Trgovinu na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala koji su zabilježili rast od 0,5%, građevinarstva s udjelom od 7,3% i ostvarenim godišnjim rastom od 6,9% i obrazovanja s udjelom od 7,5% i rastom od 1,6%. Veći broj osiguranika na godišnjoj razini bilježe i Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi te financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja.

Suprotno tome, pad broja osiguranika zabilježen je u Prerađivačkoj industriji koji čine 16% svih osiguranika, a njihov broj je niži za 0,4% godišnje. Pri tome je smanjenje na godišnjoj razini zabilježeno drugi mjesec za redom.

“S obzirom na veliki utjecaj sezonskih kretanja na broj osiguranika očekujemo da će se u narednim mjesecima povećavati broj osiguranika na mjesečnoj razini i to prvenstveno u djelatnostima vezanima za turistički sektor. Sezonska kretanja ocrtavaju se i kroz kretanje ukupnog broja zaposlenika iako podaci DZS-a o broju zaposlenih u odnosu na broj osiguranika HZMO-a karakteriziraju zamjetna odstupanja te ih zbog razlika u definicijama zaposlene osobe i osiguranika nije moguće direktno uspoređivati”, napominju u RBA.

Tako je samo u prošloj godini broj osiguranika HZMO-a u prosjeku bio viši za oko 95 tisuća osoba (6,7%) u odnosu na podatke o broju ukupno zaposlenih (1,522 mil. u odnosu na 1,427 mil. osoba) dok pozitivne godišnje stope rasta prosječnog broja ukupno zaposlenih traju posljednjih dvije godine, a rast broja osiguranika posljednje četiri (0,7% u 2015., 1,9% u 2016. i 2017. te 2,3% u 2018.).