Na dnevnom je redu sjednice Vlade prijedlog zakona o zaštiti potrošača kojim se uređuju posebni oblici prodaje, odnosno prodaje proizvoda i usluga po cijenama nižima od onih u redovitoj prodaji.

Predlaže se obveza isticanja dviju cijena – redovite i snižene, a odnosila bi se na sezonska sniženja, rasprodaju, akcijsku prodaju, prodaju proizvoda s greškom, proizvoda kojima istječe rok uporabe te za ostale ponude trgovaca u sklopu kojih potrošači mogu kupovati proizvode po nižim cijenama.

Propisuje se i obveza trgovcu koji pruža javnu uslugu da na računu istakne iznos neplaćenih dospjelih novčanih potraživanja za prethodna razdoblja, a novina je i odredba kojom se, u pogledu javnih usluga, ne dopušta pokretanje postupka prisilne naplate osporenih neplaćenih dospjelih novčanih potraživanja do završetka sudskog ili izvansudskog postupka.

Pred Vladom će se naći i nekoliko odluka vezanih uz određivanje opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina. Tim će odlukama, kao što je to ovaj tjedan najavio ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak, Vlada opskrbu distributera plina s Inine tvrtke Prirodni plin prebaciti na Hrvatsku elektroprivredu (HEP) za razdoblje od tri godine. (HRT)