Ministri poljoprivrede 28 zemalja članica prihvatili su u ponedjeljak na sastanku u Bruxellesu novi reformski paket za Zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP) za sljedeće sedmogodišnje programsko razdoblje, što otvara put zemljama članicama da pripreme svoje nacionalne programe, a hrvatski ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina poručio je hrvatskim poljoprivrednicima da vjeruju u sebe i iskoriste mogućnosti koje novi reformski paket pruža.

U sedmogodišnjem proračunu za razdoblje 2014.-2020. godine za Zajedničku poljoprivrednu politiku predviđeno je ukupno 408,31 milijardi eura (38 posto cijelog Višegodišnjeg financijskog okvira za 2014.-2020.). Za prvi stup Zajedničke poljoprivredne politike, to jest za izravna plaćanja poljoprivrednicima namijenjeno je 312,73 milijarde eura, a za drugi stup, ruralni razvoj 95,58 milijardi eura.

Financijska omotnica za izravna plaćanja u poljoprivredi Hrvatskoj je određena u visini 373 milijuna eura godišnje, a prijelazno razdoblje za financiranje iz EU proračuna je 10 godina, uz sufinanciranje iz nacionalnog proračuna do 100 posto od prve godine članstva.

To znači da će Hrvatska od prve godine članstva zadržati istu razinu izravnih plaćanja kao što isplaćuje danas. Naime, u prvim godinama članstva udio Unije u izravnim plaćanjima hrvatskim poljoprivrednicima će se postupno povećavati, dok će se dio iz nacionalnog proračuna postupno smanjivati. U prvoj godini članstva udio EU će biti 25 posto, u drugoj 30 posto, trećoj 35 posto, četvrtoj 40 posto, a od pete nadalje će se povećavati za 10 postotnih bodova kako bi u desetoj godini članstva dosegnuo 100 posto.

Za ruralni razvoj Hrvatskoj je u sljedećih sedam godina namijenjeno 332 milijuna eura, ali ta se sredstva mogu povući tek na temelju dobro pripremljenih projekata, dok je kod izravnih plaćanja novac zajamčen.

“Hrvatska u zadnje dvije godine intenzivno radi na reformskom paketu i možemo reći da će on donijeti boljitak hrvatskoj poljoprivredi u nizu stvari”, rekao je ministar Jakovina, koji je ponovno iskoristio prigodu da demantira informacije da je Komisija odbacila hrvatski program ruralnog razvoja za sljedeće sedmogodišnje razdoblje.

“Koristim ovu prigodu da još jednom demantiram niz laži i neistina koje su iznesene unatrag desetak dana o programu ruralnog razvoja, koji nije ni mogao biti donesen dok se na razini EU-a ne usvoji uredba. Tek sada možemo završavati program, poslati ga na Vladu i u Komisiju na usvajanje”, rekao je ministar, dodajući da nema bojazni da će Hrvatska izgubiti dio sredstava za ruralni razvoj u 2014. godini.

Novi reformski paket sastoji se od četiri uredbe: uredbe o izravnim plaćanjima, uredbe o ruralnom razvoju, uredbe o horizontalnim pitanjima i uredbe o zajedničkim tržišnim organizacijama. Također je donesena i prijelazna uredba za 2014. godinu kako bi se premostio jaz između sadašnjeg pravnog okvira i novih reformskih elemenata, uglavnom u izravnim plaćanjima i ruralnom razvoju, koji će se početi primjenjivati tek od 2015. godine. Zbog kašnjenja u donošenju potrebnih pravnih akata na razini EU-a odlučeno je da se ti reformski elementi počnu provoditi od 2015. godine kako bi se zemljama članicama omogućilo da pripreme svoje nacionalne programe.

Ministar Jakovina je rekao da je hrvatski program ruralnog razvoja u visokoj fazi dovršenosti, da se završava kroz stalne konzultacije s Komisijom i radnim tijelima Vijeća . “O našim poljoprivrednicima, krajnjim korisnicima ovisi hoće li povući tih 332 milijuna eura, a mi smo im spremni pomoći da naprave što više kvalitetnih projekata”, rekao je Jakovina. (Lider / Hina)