Rumunjsko Vijeće za tržišno natjecanje izreklo je ukupno 35 milijuna eura kazne za 25 poduzetnika zbog dogovora o cijenama između trgovaca na malo i njihovih dobavljača, piše Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) u svom najnovijem biltenu.

Najveću kaznu dobio je Metro u iznosu od čak 11,3 milijuna eura, potom Selgros 6,6 milijuna eura, Mega Image 5,6 milijuna eura i Real 5,5 milijuna eura.

Trgovci na malo i njihovi dobavljači dogovorili su minimalne cijene određenih proizvoda te su ujedno koordinirali promotivne kampanje na način da, ako bi jedan trgovac na malo ponudio pogodnosti za određene proizvode, tada ni jedan drugi trgovac na malo nije smio učiniti to isto.

Postupak pred rumunjskim vijećem za zaštitu tržišnog natjecanja trajao je pet godina, a pokrenut je slijedom istraživanja tržišta prehrambenih proizvoda na malo u 2008. Istraživanje tržišta potakle su žalbe dobavljača na navodne nepoštene prakse supermarketa.