Zdravlje radnika predstavlja osnovni resurs svakog poduzeća pa se ne može previše naglasiti koliko je važno adekvatno se odnositi prema tom segmentu. Hrvatska ide u dobrom smjeru, slijedeći europsku praksu, ali još je dosta posla da bismo došli na tu razinu. Stoga navodimo pozitivne primjere koje treba slijediti, a koji u svojoj osnovi imaju shvaćanje da je zdravlje i zaštita na radu djelatnika ulaganje koje uvijek donosi povrat investicije

Zaštita na radu definira se kao skup tehničkih, zdravstvenih, pravnih, psiholoških, pedagoških i drugih djelatnosti s pomoću kojih se otkrivaju i otklanjaju opasnosti što ugrožavaju život osoba na radu i utvrđuju mjere, postupci i pravila da bi se otklonile ili smanjile te opasnosti.

Svrha zaštite na radu je stvarati sigurne radne uvjete kako bi se spriječile ozljede na radu, profesionalne bolesti te nezgode na radu, a jedan od bitnih čimbenika zaštite na radu predstavlja i oprema koja smanjuje mogućnost ozljede ili nezgode prilikom izlaganja opasnostima a samim time povećava produktivnost djelatnika u radnom okruženju.

DAN ZAŠTITE NA RADU
Uoči obilježavanja Svjetskog i Nacionalnog dana zaštite na radu, 28. travnja, u Zagrebu je održano savjetovanje “Primjeri dobre prakse u zaštiti na radu” koje su tim povodom organizirali Zavod za unapređivanje zaštite na radu i Hrvatska udruga poslodavaca.

“Poslodavci zaštitu na radu drže vrlo važnom, zaštita na radu je ulaganje, a ne trošak”, istaknuo je u svom govoru Bernard Jakelić, zamjenik glavnog direktora Hrvatske udruge poslodavaca.

On je napomenuo kako je Akcijski plan izazvao prijepore, no HUP ne smatra da se ovim planom smanjuje razina zaštite na radu, nego je želja da se administrativni koraci ubrzaju. Tehnološki razvoj donosi novi odnos čovjeka, stroja i rada, za što su potrebna i nova znanja, vještine ali i prevencija.

Potrebno je prevenirati loše scenarije, a ono čime se zaštita na radu bavi su egzaktne brojke: na primjer, zaštitom na radu možemo prevenirati broj sati bolovanja, odsutnost s posla, smanjenu učinkovitost.

Menadžment svih kompanija funkcionira na brojkama, a kad to pokažemo puno brže postižemo da zaštita na radu dobije mjesto koje zaslužuje, poručio je Jakelić.

Inače, riječ je o akcijskom planu za administrativno rasterećenje gospodarstva koje je Vlada donijela u siječnju na temelju kojeg se do kraja ove godine planiraju poduzeti 104 mjere, a očekuju se uštede za poduzetnike u iznosu od 1,5 milijardi kuna.

Jedno od najznačajnijih područja je svakako ono zaštite na radu pa će tako, primjerice, poduzetnici moći samostalno putem online obrasca izrađivati procjene rizika za zaštitu na radu što predstavlja uštedu od 450 milijuna kuna.

Osim toga, smanjit će se i trošak edukacije osoba zaduženih za pružanje prve pomoći te cijena usavršavanja radnika za zaštitu na radu za 50 posto, pojednostavit će se i evidencija radnog vremena, dok će se obveza provođenja sanitarnih i zdravstvenih pregleda smanjiti s dvaput godišnje na jedanput.

PREVENCIJA KLJUČNA RIJEČ
“Obilježavanjem Nacionalnog dana zaštite na radu želi se podići svijest o značaju i koristima sigurnosti i zaštite radnika. I ovom prigodom potrebno je naglasiti da je zaštita na radu područje od posebnog društvenog interesa, da je zdravo i sigurno mjesto rada osnovno ljudsko pravo, a time obveza i odgovornost svakog poslodavca i radnika, kao i društvene zajednice da to pravo osigura i štiti. Zaštita na radu je ključan dio dobrog poslovnog planiranja i upravljanja te društvene odgovornosti”, istaknuo je na savjetovanju Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.

U nastavku Begović je naveo da, prema europskoj statistici o nesrećama na radnome mjestu, svake godine više od 3.300 radnika umre zbog nesreća na radu. U europskim se poduzećima godišnje izgubi najmanje 300 milijuna radnih dana zbog nezgoda na radu i zdravstvenih problema povezanih s radom.

Mišićno-koštani poremećaji najčešća su oboljenja povezana s radom, ali i u kombinaciji s drugim čimbenicima u privatnom životu dovode do ozbiljnog pogoršanja kvalitete života radnika te gubitka milijuna radnih dana i eura.

Nedavne studije pokazale su da određena ulaganja u poboljšanje ergonomskih uvjeta, odnosno rješavanje problema mogu donijeti velik povrat uloženog.

Begović je podsjetio kako je jedan od strateških ciljeva Europske komisije sigurno i zdravo radno okruženje za više od 217 milijuna radnika u Europskoj uniji.

“Taj cilj obvezuje i nas u Hrvatskoj u provođenju učinkovite zaštite naših 1.497.178 radnica i radnika. U 2016. godini u Republici Hrvatskoj prijavljeno je ukupno 16.529 ozljeda na radu, od čega je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje do kraja ožujka ove godine priznao 13.700 ozljeda. Kako je u okviru te brojke i oko 17 posto ozljeda prilikom dolaska i odlaska na posao, odnosno na putu, važno je djelovati preventivno na smanjenje i tih uzročnika stradavanja zaposlenih. Od 197 prijavljenih profesionalnih bolesti priznato je njih 146. Ono što zabrinjava je podatak da je u 2016. u odnosu na prethodnu godinu za 15 posto povećan broj teških ozljeda na radu pa ih je ukupno registrirano 1.583. Stopa prijavljenih ozljeda na radu na 1.000 radnika na razini Hrvatske u prošloj godini bila je 11,5 pa je zaustavljen prethodni trend rasta, a u 2016. godini u odnosu na 2015. bilježi se i smanjenje broja smrtno stradalih na mjestima rada u našoj zemlji”, naveo je Begović istaknuvši zlatno pravilo: bolje je djelovati prije nego se nešto loše dogodi, predvidjeti rizik te ga spriječiti.

Zato je prevencija glavni cilj u području zaštite na radu i zaštite zdravlja. Prijenos znanja i dijeljenje iskustava s drugima, primjena inovativnih metoda i promicanje dobre prakse u zaštiti na radu najjeftiniji je, ali i najučinkovitiji način motivacije i podrške, poboljšanja i unapređivanja zaštite na radu u našim radnim sredinama.

“Dobra zaštita na radu i očuvanje zdravstvene sposobnosti radnika pravi su korak smanjenju nezgoda i bolesti na radu a time i pozitivnim rezultatima, u čemu svi možemo pružiti svoj doprinos i ostvariti vidljive koristi. Zato je logično zaključiti da u zaštiti na radu manje znači više, a to je moguće postići ako je zaštita na radu prva”, zaključio je Begović.

POGLED NA PONUDU
Područje zaštite na radu vrlo je široko, a u ovom članku ćemo se fokusirati na pojedine aspekte koji se referiraju na industrije maloprodaje i robe široke potrošnje.

Željeli smo pritom čuti osnovne informacije iz aspekta ponude te smo kontaktirali nekoliko tvrtki koje se bave proizvodnjom opreme za zaštitu na radu ili pružanjem određenih usluga u tom području, a također uvidjeti stanje i na strani primjene u tvrtkama domaće FMCG industrije i trgovačkih lanaca koji u tom segmentu predstavljaju benchmark na tržištu.

U Hrvatskoj je za zaštitnu opremu i dalje ustaljen pojam “HTZ” (Higijensko – tehnička zaštita), kako se ta oprema zvala prema JUS standardu (Jugoslavenski standard ). S približavanjem Europskoj uniji, Hrvatska je počela primjenjivati europske Direktive za zaštitu na radu, čime se naziv HTZ oprema mijenja u “OZO” (Osobna zaštitna oprema) ili oprema za zaštitu na radu.

Varaždinska tvrtka Siga jedan je od vodećih proizvođača koji uz vlastitu proizvodnju radne i zaštitne odjeće, obuće, galanterije i rukavica u svojoj ponudi ima i proizvode provjerenih svjetskih proizvođača cijelog spektra OZO.

Tvrtka svojim asortimanom pokriva sva područja rada u većini djelatnosti, od proizvodnje do usluga kao i široku potrošnju.

Iz Sige nam kažu da su zadovoljni trenutnom regulativom ovog sektora jer slijedi europske zahtjeve, ali u njenoj primjeni ima još dosta prostora za poboljšanje.

“Procjenjujemo da se godišnje u Hrvatskoj realizira oko 500 milijuna kuna asortimana iz segmenta opreme za zaštitu na radu. Budućnost će sigurno donijeti pozitivna kretanja što je vidljivo iz prakse zapadnoeuropskih zemalja. Korisnici u tim zemljama na OZO ne gledaju isključivo kao trošak, već je to ulaganje u zdravlje i zaštitu radnika. Kvalitetna oprema, iako inicijalno nešto skuplja, u konačnici rezultira smanjenjem troškova bolovanja, odšteta i sl.”, poručuju iz Sige te dodaju kako su njihovi proizvodi zastupljeni u većini maloprodajnih lanaca na tržištu Hrvatske i regije. Suradnju s trgovcima pritom ocjenjuju dobrom, ali kažu da uvijek postoje mogućnosti za poboljšanje.

Lacuna grupa je internacionalna kompanija koja u svom poslovanju objedinjuje proizvodnju, razvoj, prodaju, distribuciju i promociju te je jedan od lidera u domeni zaštitne opreme na radu.

“Potencijal ovog sektora je izuzetno velik i svakim danom sve više raste. Potreba za proizvodima zaštite na radu ranije je bila isključivo definirana poštivanjem propisane zakonske regulative, dok danas poprima puno više od toga te se očituje na zadovoljstvu radnika i boljim rezultatima koji iz toga proizlaze, kako za radnika, tako i za poslodavca”, kažu iz Lacune te ističu da i u narednim godinama očekuju rast ulaganja u ovaj poslovni segment na hrvatskom tržištu, ali predviđaju i rast potražnje iz inozemstva poglavito za kvalitetnijim proizvodima pri čemu cijena nije osnovni motiv, nego kvaliteta i dobra usluga.

PROIZVODNI SEKTOR
Dino Novak, voditelj poslova Zaštite na radu u Podravki d.d., ističe kako ova prehrambena kompanija predstavlja veliki sustav s nizom različitih tehnoloških procesa koji zahtijevaju različite pristupe u provođenju mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu kako bi se rizici koji se pritom pojavljuju sveli na najmanju moguću mjeru.

“Treba naglasiti da Podravka sustavno provodi mjere zaštite na radu već više od 40 godina, što daje dobre rezultate u pogledu poboljšanja uvjeta rada, smanjenju rizika od ozljeda na radu, a samim tim i smanjenja broja ozljeda na radu i poboljšanju radne atmosfere. Pred nama su stalno novi izazovi s obzirom na uvođenje novih tehnologija gdje se pojavljuju i novi rizici (npr. informatičke tehnologije), a tu su i stalne organizacijske i kadrovske promjene, fluktuacija radne snage unutar kompanije, usklađivanje s promjenama u propisima, primjena propisa u praksi itd.”, kaže nam Novak te dodaje kako u kompaniji imaju organiziranu samostalnu stručnu službu zaštite na radu koja djeluje kao savjetodavno – edukativni servis.

U Podravki se tako redovito analiziraju nezgode, ozljede odnosno poremećaji u procesu rada koji za posljedicu mogu imati štetni učinak na zdravlje i sigurnost radnika.

Izrađuju se godišnje analize ozljeda s usporedbom na petogodišnje razdoblje u kojima su sadržani potrebni statistički pokazatelji svih ozljeda, a ovisno o rezultatu analize predlažu se preventivne mjere s ciljem sprečavanja ponavljanja već ostvarenih štetnih događaja.

“Podravka svake godine planski ulaže značajna sredstva za provođenje mjera zaštite na radu kako bi se ostvarili što bolji uvjeti za sigurno obavljanje poslova i radnih zadataka u odgovarajućem radnom okruženju, a u skladu s važećim propisima. Uvođenje novih tehnologija, edukacije, briga o radnome okolišu i druge aktivnosti bitno doprinose boljim uvjetima rada i zdravom radnom mjestu. Radnici na poslovima s posebnim uvjetima rada i svi ostali kojima je to definirano posebnim propisima redovito se šalju medicini rada na liječničke preglede, a radnicima je osigurana sva osobna zaštitna oprema koja je potrebna s obzirom na opasnosti i štetnosti na pojedinim poslovima”, naglašava Novak te dodaje kako je opće poznato da dobra zaštita zdravlja i sigurnost na radu uvelike doprinose i boljim rezultatima poslovanja kompanije.

U Francku se segmentu zdravlja i zaštite na radu posvećuje velika pozornost, kaže nam Krešimir Petlić, rukovoditelj zaštite i općih poslova u tom zagrebačkom proizvođaču kave, čaja i slanih grickalica.

Odjel Korporativne sigurnosti i općih poslova brine se o svim segmentima sigurnosti koja uključuje zaštitu na radu, ali i zaštitu od požara, zaštitu okoliša, tjelesno tehničku i higijensko sanitarnu zaštitu kao i svaki drugi vid zaštite koji je potreban za siguran rad bez ugrožavanja života i zdravlja zaposlenika, materijalnih dobara i okoliša.

“Teško je u malo rečenica opisati sve što se poduzima kako bi se navedeno ostvarilo, ali svakako treba napomenuti da se gotovo svakodnevno prate izmjene u tehnološkim procesima i prema tome se mijenja procjena rizika za svako pojedino mjesto rada. Iz procjene rizika se provode osposobljavanja za rad na siguran način, obavezni liječnički pregledi za radna mjesta s posebnim uvjetima rada i radna mjesta na računalu, specijalistička osposobljavanja potrebna za pojedina radna mjesta i sve ostale potrebne edukacije kako bi se rad odvijao na siguran način. S obzirom da smo prehrambena industrija obavezni su i sanitarni pregledi za pojedina radna mjesta i djelatnike koji su u dodiru s proizvodnjom hrane”, ističe Petlić.

Iako je veliki dio procesa u Francku automatiziran, redovno se ispituje radna oprema i ostala sredstva rada sa svim specifičnostima koje se u njima nalaze.

Provode se ispitivanja radne okoline, svih instalacija, požarnih sustava i ostalih sustava koji rad čine sigurnim. Svakako treba spomenuti sistematske preglede koji se organiziraju za djelatnike.

Jedan od primjera dobre prakse je i zaštita sluha koji se provodi na inovativan način. Radi se o individualnoj zaštiti koja se izrađuje za svakog djelatnika pojedinačno i prema njegovom otisku uha.

Na taj način djelatnik bez problema može odraditi svojih osam sati bez osjećaja smetanja u ušima, podtlaku koji se stvara kod običnih čepića za uši, a uz to ta individualna zaštita ima filter koji propušta podešene frekvencije tako da radnik čuje ono što treba, a gube se štetne frekvencije.

Ovom zaštitom se preventivno djeluje kako ne bi nastale profesionalne bolesti. U Francku se redovno provode kontrole kako bi se eventualne nepravilnosti ispravile odmah u začetku.

“U tome je posebno važna suradnja Uprave, službe zaštite i povjerenika radnika koji dobro surađuju kroz Odbor zaštite na radu u cilju što uspješnijeg i sigurnijeg rada svih zaposlenika”, navodi ovaj stručnjak.

U sklopu zaštite na radu Odjel korporativne sigurnosti i općih poslova Francka izradio je veliki broj pravilnika, radnih uputa i naputaka kojih se moraju pridržavati svi zaposleni, ali i posjetitelji i vanjski izvođači. Jedna od radnih uputa je i ona koja propisuje vrstu osobne zaštitne opreme koja se koristi u određenom tehnološkom procesu.

U radnoj uputi je definirana i kvaliteta osobne zaštitne opreme, ali i interval zamjene te količina ovisno o radnom mjestu. Osim opreme koja služi za zaštitu radnika, propisana je i oprema koja služi za zaštitu hrane i tehnološkog procesa.

“Na taj način smo u mogućnosti ispoštovati sve zahtjeve koje od nas traži HACCP i uvedeni certifikati IFS i HALAL.

Uz djelatnike koji su obvezni koristiti osobnu zaštitnu opremu i posjetitelji i vanjski izvođači koji ulaze u određene prostore gdje se odvijaju tehnološki procesi, dužni su također koristiti određenu zaštitnu opremu radi vlastite sigurnosti i sigurnosti hrane koja se proizvodi”, pojašnjava Franckov rukovoditelj.

RADNICI U TRGOVINI
U posljednje vrijeme u segmentu zdravlja i zaštite na radu svojih zaposlenika posebno se istaknuo trgovački lanac Lidl Hrvatska koji je pokrenuo interni projekt usmjeren na zdravstvenu dobrobit zaposlenika i poticanje njihovih zdravih navika. Osim sistematskog pregleda za sve zaposlenike i kataloga pogodnosti koji uključuje popuste na usluge poput teretane, wellnessa ili medicinskih usluga, ovaj veliki projekt obuhvaća i niz manjih projekata specijaliziranih za određene tipove posla unutar tvrtke.

Za zaposlenike skladišta i trgovina, u suradnji s Kineziološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, osmišljen je projekt “Pravilnim kretanjem do zdravlja” koji ima za cilj stručnu edukaciju radnika o pravilnim načinima kretanja i rada. Također, Lidlovi povjerenici za zaposlenike educirani su za prenošenje znanja vezano uz zdravu prehranu i nošenje sa stresom. Zaposlenike se na zdrav i aktivan život potiče i pozivanjem na sudjelovanje u sportskim događanjima za koje im tvrtka uplaćuje kotizacije.

Posebnu pažnju Lidl Hrvatska poklanja i trudnicama za koje su izrađeni specijalizirani informativni materijali. Što se tiče segmenta zaštite na radu, osim standardne zaštitne opreme, zaštitne obuće i odjeće, iz Lidla ističu kako posebnu pozornost poklanjaju procesima školovanja i edukaciji svojih zaposlenika.

Svi zaposlenici već u samom početku prolaze program školovanja i niz edukacija koje ih osposobljavaju za rad na određenom radnom mjestu, s naglaskom na edukaciju zaposlenika za specifične poslove poput upravljanja strojevima ili rada na visini, a proces školovanja i edukacija nastavlja se kroz cijeli period rada.

Jednako veliku pažnju ovom poslovnom segmentu poklanjaju i u drogerijskom lancu dm-drogerie markt. Tomislav Macan, menadžer ekspanzije, kaže kako u dm-u smatraju da je briga o dobrobiti i zdravlju djelatnika njihova dužnost kao poslodavca. Isto tako, dm nastoji potaknuti kupce na zdraviji način života, a to ne bi mogli ostvariti da sami nisu napravili iskorak prema zdravim životnim navikama.

“Zato smo 2015. godine pokrenuli inicijativu ‘dm… jer tu živim zdravo’, čiji su temelj rezultati istraživanja provedenog među djelatnicima dm-a na razini grupe. Cilj inicijative bio je staviti naglasak na neprekidno unaprjeđenje zdravlja edukacijama, medicinskim pregledima, masažama, vježbanjem i drugim aktivnostima. Prvi korak bio je postavljanje plakata za pravilno dizanje tereta u sve prodavaonice u Hrvatskoj i naš distributivni centar. Uz omogućavanje popusta u fitness centrima diljem Hrvatske kojima potičemo djelatnike na rekreaciju u slobodno vrijeme, djelatnicima smo omogućili vježbanje u dm centrali. Također smo osigurali mogućnost masaža tri puta tjedno u našem Upravno-distributivnom centru”, objašnjava Macan.

Pored toga, dm je u 2016. godini pokrenuo projekt “Ambasadori zdravlja”, čiji je glavni cilj djelatnicima osigurati kontinuirano unapređenje zdravlja na radnom mjestu. Djelatnici prodavaonica i distributivnog centra dobili su priliku sudjelovati na edukaciji održanoj u organizaciji Odjela razvoja ljudskih resursa i stručnog tima Sportskog i rehabilitacijskog centra Motus Melior.

Edukacijom u trajanju od četiri dana, 43 ambasadora usvojili su osnovna znanja iz anatomije, o zdravlju kralježnice, pravilnom držanju i pravilnom dizanju koje prenose kolegicama i kolegama u prodavaonicama i distributivnom centru.

Svi djelatnici dm-a u Hrvatskoj imaju pravo na obavljanje godišnjih sistematskih pregleda na račun poslodavca, dok djelatnici na poslovima s posebnim uvjetima rada (viličaristi i komisionari) idu na redovite liječničke preglede sukladno Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada. Također, djelatnici koji rade za računalom obavljaju redovite liječničke preglede vida, sukladno s Pravilnikom i sigurnosti zdravlja pri radu s računalom, dok djelatnici na Poslovima s posebnim uvjetima rada (viličaristi i komisionari) prolaze stručno osposobljavanje za vozače viličara.

Nadalje, svi djelatnici su osposobljeni za rad na siguran način – osposobljeni su za početno gašenje požara, a pojedini djelatnici su osposobljeni za provođenje evakuacije i spašavanja za slučaj štetnih događaja (požari, potresi i sl.).

“Zaključno, svi troškovi edukacije i opreme idu na teret poslodavca, jedino periodički liječnički pregledi terete HZZO”, pojašnjava dm-ov menadžer te dodaje: “Svi djelatnici (Upravna zgrada i Filijale) imaju odgovarajuću zaštitnu odjeću i obuću. Djelatnici koji rade u skladištu nose cipele sa zaštitnom kapicom, a djelatnici koji rade u filijalama nose cipele s protukliznom podlogom sukladno odgovarajućoj normi te su osposobljeni za pružanje prve pomoći sukladno Zakonu o zaštiti na radu.”

Lidl i dm su dva odlična primjera odgovornog odnosa prema segmentu zdravlja i zaštite na radu. Dakako, nisu jedini, no definitivno predvode tržište svojim primjerom.

Poslali smo upit na još nekoliko trgovačkih lanaca, a kratak odgovor dobili smo još od Kauflanda iz kojega kažu: “Permanentna unutarnja kontrola stanja sigurnosti i zdravstvene zaštite na radu s ciljevima koji su mjerljivi i usmjereni na stalna poboljšanja zaštite i sigurnosti, osnovne su značajke Kauflandovog poslovanja. Za svoje djelatnike redovito provodimo edukacije te pomoću posebnih izvještaja i analiza redovito pratimo i osiguravamo razinu sigurnosti kojom na najbolji mogući način štitimo svoje djelatnike.”