Metro Grupa zaključila je prvi kvartal poslovne godine 2015./16.* s operativnom dobiti u iznosu od 1,2 milijarde eura. Obveze prema financijskim institucijama su na povijesno niskoj razini te iznose 0,1 milijardi eura.

METRO GrupaU prvom kvartalu Metro Grupa ostvarila je prodaju u iznosu od 17,09 milijardi eura.

Metro Cash & Carry ostvario je prodaju u iznosu od 8,03 milijarde eura. Rezultati prvog kvartala poslovanja Metro Cash & Carryja temelje se na novom operativnom modelu koji je implementiran je u poslovanje Cash & Carryja u prošloj poslovnoj godini te je fokus usmjerio na pojedine grupe kupaca, ovisno o zahtjevima i potencijalu nacionalnih tržišta.

“Zahvaljujući nizu mjera koje su uvedene u prodajne linije rezultati poslovanja su stabilni i ukazuju kako smo modernizacijom kompanije, preraspodjelom prodajnih linija te naglaskom na inovacije uspjeli postati privlačniji kupcima”, izjavio je Olaf Koch, predsjednik Uprave Metro Grupe.

U poslovnoj godini 2015./16. Metro Grupa predviđa blagi rast “like-for- like” prodaje koji će pratiti objavljeni godišnji rast od 1,5%. Posebno se očekuje da će prodajne linije Metro Cash & Carry i Media-Saturn doprinijeti ukupnoj prodaji.