Nakon akvizicije Mercatora i uslijed novonastalih tržišnih potreba, Agrokor će u narednom razdoblju u nekoliko koraka usklađivati svoju organizacijsku strukturu, objavljeno je na korporativnim stranicama koncerna.

Kako se navodi, nakon isteka mandata dosadašnjih članova Nadzornog odbora Agrokora Skupštini će, uz Ivana Todorića, za nove članove biti predloženi Ljerka Puljić, Damir Kuštrak, Tomislav Lučić i Tanja Rukavina. U Agrokoru smatraju kako će njihovo dugogodišnje iskustvo dati snažan doprinos radu Nadzornog odbora kompanije.

Zaduženja koja su obavljali članovi Uprave Agrokora preuzet će ostali potpredsjednici. Tako će se Odjel financija spojiti s Odjelom strategije i tržišta kapitala, u nadležnosti potpredsjednika Ivana Crnjca. Upravljanje poslovima iz područja odgovornosti Ljerke Puljić i Damira Kuštraka rasporedit će se između potpredsjednika Ante Todorića, Hrvoja Balenta i Mislava Galića.

“Kako bi se kvalitetno podržala promijenjena poslovna struktura Koncerna i osigurala baza za rast i razvoj u izmijenjenim tržišnim uvjetima, kompanija se u drugoj fazi priprema za dvije nove potpredsjedničke funkcije – IT i logistiku”, navodi se u objavi.