Ambalaža i dizajn: Suvremena ambalaža za suvremenog potrošača

svjetski-dani-ambalaze-2012-1Na ovogodišnjem svjetskom kongresu ambalaže, koji je početkom lipnja održan u Splitu, dvadesetak predavača iz cijelog svijeta iznijelo je najnovija dostignuća i trendove u ambalažnoj industriji te predviđanja daljnjeg razvoja

Svake godine u organizaciji WPO-a (World Packaging Organization) održava se Svjetski kongres ambalaže, a 6. lipnja ove godine kongres je održan u gradu Splitu u organizaciji tvrtke Tectus, Instituta za ambalažu i tiskarstvo (IAT) te časopisa Ambalaža i REGprint.

Tema ovogodišnje konferencije bila je “Ambalaža i održivost”, pa je tako održan i okrugli stol “Ambalažna industrija regije i održivost” na kojem se govorilo o gospodarenju ambalažom i ambalažnim otpadom te zakonskim propisima.

Sam kongres ponudio je aktualne teme o trendovima u svim segmentima ambalažne industrije, a predavači su bili predsjednici instituta, udruženja i upravnih tijela iz brojnih svjetskih zemalja, kao i predstavnici regionalnih i globalnih ambalažnih kompanija, lidera na području održivih poslovnih praksi vezanih uz ambalažu.

Ambalažna industrija na globalnoj razini ima značajnu ulogu u segmentima sigurnosti hrane, zaštiti okoliša i održivosti te razvoju gospodarstva u vrlo širokom rasponu gospodarskih grana.

Uvođenje, provođenje i stalni razvoj standarda u promišljanju i proizvodnji ambalaže te praćenje trendova u razvoju tehnika, tehnologija, vrsta i inovacija ambalažnih materijala stalna je zadaća svih aktera uključenih u industriju ambalaže.

TRENDOVI I RAZVOJ
Kada govorimo o trendovima u razvoju ambalaže posebno zanimljivo predavanje održao je Patrick M. Farrey, Institute of Packaging Professionals – IOPP iz SAD-a, koji je govorio o potencijalima američkog tržišta ambalaže.

Američko je tržište trenutno najveće tržište ambalaže (s vrijednošću od 142 milijardi dolara od ukupnih svjetskih 696 milijardi), a predviđanja su da će 2016.  godine prvo mjesto preuzeti Kina.

No, iako je ovdje riječ o američkom tržištu i ako su na europskom tržištu nešto drugačiji trendovi vezani uz razvoj materijala i ekološke aspekte, trendovi vezani uz marketing i prodaju i dalje mogu poslužiti kao orijentir ponašanja današnjeg europskog potrošača ili potrošača kakvog možemo u europskom okruženju očekivati za koju godinu.

Tako je vrlo važno istaknuti nekoliko trendova koji mijenjaju današnje tržište ambalaže kako bi se na vrijeme prilagodili očekivanjima današnjeg/budućeg potrošača i bili prisutni na tržištu s konkurentnim proizvodom.

Kao prvo tzv. ‘Speed-To-Market’ trend redizajn ambalaže se s prosječnih tri do pet godina trajanja u nekim segmentima proizvoda široke potrošnje smanjio na tek 18 mjeseci pa su promjene proizvoda sve brže i zahtjevnije.

Razlozi leže u tome što suvremeni potrošači konstantno traže nešto novo od proizvoda koji kupuju pa je zamjetna proizvodnja limitiranih pakiranja i čestih promjena ambalaže kako bi se stalnim inovacijama, što u razvoju ambalaže, što u prodajnim i promotivnim akcijama, pojačala razlikovnost od konkurencije.

Također, kupci više nisu toliko lojalni jednom brendu, već su skloni promjenama i eksperimentiranju s novim proizvodima koji ih privuku na mjestu kupnje.

Zato je Narayan C. Saha s Indijskog instituta ambalaže istaknuo da je nekadašnji osnovni marketinški model 4P (product, price, place, promotion) danas postao 5P, dodavanjem ambalaže (packaging) kao jednog od osnovnih sredstava za uspješnu prodaju.

Ako znamo da je danas za gotovo 90% proizvoda jedino sredstvo komunikacije upravo ambalaža, obzirom da nemaju podršku u drugim komunikacijskim sredstvima poput oglasa, TV i sl., onda je sasvim jasno i zašto je to tako.

ambalaza-trendovi-001PRILAGOĐAVANJE POTROŠAČIMA
Zanimljiva je i pojava tzv. “jednorukog svijeta”. Naime, dvogodišnja opsežna studija provedena u SAD-u pokazala je da korisnici 40% svog vremena koje provedu u pokretu imaju jednu ruku zauzetu (mobilnim uređajima, držanjem djeteta i sl.).

Multitasking danas je zapravo pravilo i korisnici očekuju ambalažu kojom će moći upravljati usporedno s nekom drugom radnjom. Kao rezultat toga industrija ambalaže treba se pozabaviti redizajnom koji će omogućiti takvo jednoruko upravljanje, a one koji se ne prilagode novom korisniku pregazit će konkurencija koja ide ukorak.

Ova pojava i mogućnosti razvoja ambalaže u tom smjeru bit će i jedna od tema na ovogodišnjem Pack Expo-u koji se održava u listopadu u Chicagu.

Kao jedan od trendova spominje se i sve veći porast ‘On-to-Go’ korisnika koji većinu proizvoda konzumiraju direktno iz ambalaže pa raste razvoj i tog segmenta. U smislu dizajna i razvoja proizvoda ovdje ima još jako puno prostora za napredak.

Zatim treba istaknuti trend smanjivanja pakiranja. Kako ambalaža postaje sve ekskluzivnija i atraktivnija tako raste i potražnja za manjim pakiranjima nauštrb nekadašnjeg trenda obiteljskih pakiranja.

Ipak, ono što ostaje je činjenica da tržište privatnih robnih marki i dalje raste. Dok je u Europi u pojedinim kategorijama proizvoda dosegnulo i 40%, na američkom tržištu prosječno doseže 15 do 20%. U nekim segmentima proizvoda korisnici danas ne žele plaćati više za brend ime ako na tržištu postoji jednako kvalitetna i atraktivna alternativa.

GLOBALNO – LOKALNO
I dok svi govore o globalnim trendovima koji su, posebno u marketingu, primjenjivi na sva tržišta, ipak se kod dizajna ambalaže ističu i lokalni kulturni aspekti koje nikako ne treba zanemariti kod kreiranja uspješne ambalaže.

Dok ambalaža ima tri do pet sekundi za prvi dojam i privlačenje korisnika proizvodu, potrebno je veliku pažnju posvetiti porukama na ambalaži i grafičkom oblikovanju koje treba biti u skladu s lokalnim utjecajima.

Tako i “male” kompanije s “malim” proizvodima mogu uspješnom ambalažom izgledati “veće” i uspješno konkurirati poznatim brandovima. Ukoliko je uz to i proizvod kvalitetan, u današnjem svijetu gdje većina kupaca djeluje na preporuku poznatog ili nepoznatog kupca (utjecaj društvenih mreža, web preporuka, blog recenzija i sl.),  proizvod će svakako naći svoje mjesto na tržištu.

PITANJE ODRŽIVOSTI
Istraživanja i dalje pokazuju da većina potrošača ambalažu smatra otpadom, iako znamo da su funkcije ambalaže višestruke, od zaštite proizvoda, preko olakšavanja upotrebe proizvoda do marketinga.

ambalaza-trendovi-002U smislu održivosti danas se ambalaži pristupa s ekonomskog, socijalnog i ekološkog aspekta kako bi se u svim tim područjima postigao napredak.

Najviše se govori o razvoju materijala i tehnologija koji bi napredak donijeli u dva smjera. Prvo kroz smanjenje suvišne ambalaže (vanjskih omota i sl.) te smanjenje težine i veličine same ambalaže (manja upotreba materijala za ambalažu istih svojstva i opsega), te, drugo, kroz povećanje korištenja materijala koji se recikliraju ili razvoj postojećih materijala na način da ih je moguće reciklirati (npr. oksidirana plastika, bio plastika i sl.).

Daniel A. Abramowicz, Crown Holdings, pokazao je brojne primjere razvoja ambalaže koji uzimaju u obzir ekonomski, socijalni i ekološki aspekt.

U socijalnoj dimenziji najviše se govori o unapređenju u grafičkom dizajnu koji bi omogućio kupcu da brže i lakše nađe proizvod koji traži, zatim o unapređenju praktične primjene proizvoda (sistemi lakšeg otvaranja, bez dodatnih otvarača), te unapređenju rukovanja proizvodom (npr. rub proizvoda koji se ne zagrijava).

Jedan od važnih segmenata je i upotreba pametnog dizajna kod smanjenja rizika korištenja proizvoda koji imaju sigurnosni rizik (npr. lijekovi, kemikalije i sl.).

Razvoj materijala i tehnologija koji su izneseni na kongresu iznimno je zanimljiva tema, ali nažalost ju ovdje nije moguće ukratko opisati. Sigurna sam da će neki od njih vrlo brzo stići i na naše tržište, zainteresirati potrošače i doprinijeti održivosti u ovoj industriji.

izvorka-juric-potpis-clanak

Ambalaža i dizajn: Suvremena ambalaža za suvremenog potrošačaAmbalaža i dizajn: Suvremena ambalaža za suvremenog potrošačaAmbalaža i dizajn: Suvremena ambalaža za suvremenog potrošača

Prethodni članakNestea ledeni čaj: Brojni okusi i široka dostupnost
Sljedeći članakP&G nagrađuje kupovinu u Kauflandu