Sasvim očekivano, velika većina potrošača ističe kako konzumira pekarske proizvode. To, naime, kaže čak 93,6% ispitanika koji su sudjelovali u anketnom istraživanju. Pritom nešto manje od tri četvrtine konzumenata pekarskih proizvoda (73,5%) kupuje ih u pekarnici, dok njih 26,5% ove proizvode kupuje u supermarketu. Na pitanje peku li kruh ili pekarske proizvode kod kuće, gotovo trećina konzumenata (32%) ističe da to ne radi, dok ih 60,7% to čini ponekad, a svega 7,4% ispitanika kruh ili pekarske proizvode kod kuće peku svakodnevno.

Kada je riječ o učestalosti konzumacije, ukupno 67% konzumenata kruh jede svakodnevno, a 20,9% njih to čini nekoliko puta tjedno. Manji postotak sudionika konzumira kruh samo u posebnim prigodama (11,3%), a da ovu namirnicu uopće ne konzumiraju navodi 0,9% ispitanih.

Konzumenti kruha najčešće kupuju polubijeli kruh (29,8%) i integralni kruh tj. kruh sa sjemenkama (29,3%). Nešto rjeđe kupuju bijeli kruh (18,7%), raženi (13,1%) i crni (6,9%) kruh, dok svega 0,2% ispitanika kupuje bezglutenski kruh.

Istraživanje su tijekom lipnja 2018. godine proveli Ja TRGOVAC magazin i agencija Hendal na nacionalno reprezentativnom uzorku građana Republike Hrvatske starijih od 16 godina.

U sklopu istraživanja provedena je stratifikacija po šest regija i četiri veličine naselja uz slučajan odabir kućanstva i ispitanika unutar pojedinog kućanstva pri čemu je uzorak stanovništva uravnotežen prema spolu, dobi i obrazovnom statusu ispitanika.