Uz rast udjela internetske trgovine, važno je istaknuti da će gotovo dvije trećine ispitanika trošiti za kupnju božićnih poklona manje od 500 kuna

Većina hrvatskih građana planira kupnju božićnih poklona (84,4%) pri čemu 34% planira potrošiti do 200 kn, a daljnjih 29,8% će potrošiti do 500 kn.

Povećanjem planiranog iznosa kupnje pada i udio građana: tako do 1.000 kn planira potrošiti 15,3% građana, a više će od 1.000 kn potrošiti njih 5,3%. S druge strane, 15,6% građana ne planira kupovati božićne poklone.

Bez obzira na navedene iznose, većina će građana (59,5%) potrošiti podjednak iznos kao i prethodne, 2016. godine. Smanjenje potrošnje planira 23,3%, a povećanje 17,2% građana.

Većina građana božićnu će kupnju obaviti u klasičnim trgovinama (62,4%), dok se na kupnju putem interneta oslanja 37,6% potrošača.

Kupnja božićnih poklona većini kupaca predstavlja zadovoljstvo (53,7%), dok daljnjih 39,5% uz zadovoljstvo osjeća i određenu dozu stresa. Značajno manji, ali relevantan udio kupaca navodi da im kupnja božićnih poklona predstavlja isključivo stres (6,8%).

Osim božićne kupnje, značajan izdatak u ovo doba godine predstavlja i odlazak na skijanje ili zimovanje. Takvo putovanje planira 10,3% građana, dok će zimske radosti u svome domu doživjeti 89,7% građana Hrvatske.

Istraživanje o božićnoj potrošnji proveli su Ja TRGOVAC magazin i agencija Hendal tijekom studenog 2017. godine na nacionalno reprezentativnom uzorku od 400 građana Republike Hrvatske starijih od 15 godina.

Tijekom istraživanja provedena je stratifikacija po šest regija i četiri veličine naselja uz metodu slučajnog odabira kućanstva i ispitanika unutar pojedinog kućanstva pri čemu je uzorak stanovništva uravnotežen prema spolu, dobi i obrazovnom statusu ispitanika.