Hrvatska poljoprivredna agencija (HPA) u suradnji s Hrvatskim pčelarskim savezom, zadnjih nekoliko mjeseci provodi zajednički marketinški projekt pod nazivom “Dobrovoljno označavanje meda Znakom Med iz Lijepe naše”. Cilj dobrovoljnog označavanja meda Znakom je informiranje potrošača o podrijetlu meda kao i o utvrđenoj kvaliteti meda, ističu iz agencije.

Nakon provedene analize i izdanog Certifikata, korisnik Znaka potpisuje Ugovor o korištenju Znaka Med iz Lijepe naše s ravnateljicom Hrvatske poljoprivredne agencije temeljem čega HPA dodjeljuje traženi broj naljepnica Korisniku koje on može stavljati na proizvod po propisanim uvjetima.

Sastavni dio naljepnice predstavlja Znak i serijski broj naljepnice. Naljepnice se označavaju neponovljivim serijskim brojem iz razloga da naši potrošači mogu provjeriti podatke o medu u aplikaciji za potrošače.

Svaki zainteresirani potrošač koji kupi med označen našim Znakom, može putem internetske aplikacije dostupne pod Proizvodi hrvatskih farmi, otvoriti aplikaciju i upisujući serijski broj s naljepnice kojom je označen proizvod provjeriti radi li se o istom proizvođaču te ostale podatke od velike važnosti za njega, kao što je datum vrcanja, lokacija paše, vrsta meda te datum izdavanja certifikata.

“U slučaju da potrošač uoči nepravilnosti odnosno da podaci na staklenki meda koja je označena Znakom Med iz Lijepe naše ne odgovaraju podacima u aplikaciji, molimo ih da te nepravilnosti prijave putem aplikacije na način da klikom na Prijava nepravilnosti traženi obrazac koji će automatski biti proslijeđen u HPA-Odjel za tržište i marketing poljoprivrednih proizvoda”, navode iz HPA.