Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) odbacila je anonimnu predstavku protiv Zagrebačke pivovare u kojoj se navodi da ona korištenjem vladajućeg položaja na tržištu i ugovaranjem nedopuštenih stavki u komercijalnim ugovorima s trgovcima ograničava ulazak na tržište i pozicioniranje slabijih konkurenata.

AZTN je utvrdio kako nema uvjeta za pokretanje postupka po službenoj dužnosti protiv Zagrebačke pivovare, nakon analize njezinih aranžmana s deset najvećih kupaca iz sektora maloprodaje. Konkretno, analizirao je odredbe kupoprodajnih ugovora i prodajnih uvjeta vezanih uz naplaćivanje naknada za smještaj proizvoda na određenim policama, za dostavu podataka o izlazu proizvoda dobavljača s blagajni kao i podatke o ugovaranju udjela na policama.

Regulatorna agencija utvrdila je da ugovori Zagrebačke pivovare s trgovcima ne sadrže obvezu trgovaca za pozicioniranje rashladnih uređaja Zagrebačke pivovare, kako je to navedeno u anonimnoj predstavci, već da je riječ o mogućnosti.

Budući da zakon propisuje mogućnost da pojedini trgovci, na izričit pisani zahtjev dobavljača, pružaju uslugu pozicioniranja njegovih proizvoda na određenoj polici i daju podatke o izlazu njegovih proizvoda s blagajni na prodajnim mjestima trgovca, te da su u konkretnom slučaju ugovoreni u pisanim ugovorima između Zagrebačke pivovare i pojedinih trgovaca, naplata naknade za te usluge ne smatra se nepoštenom trgovačkom praksom, kažu u AZTN-u.

Analizom je također utvrđeno kako niti jedan promatrani ugovor ne sadrži odredbu kojom bi se utvrđivala neisplata naknade od strane Zagrebačke pivovare za stvarne i mjerljive usluge trgovcima, niti je utvrđeno da Zagrebačka pivovara naknadu uvjetuje pravom prvenstva postavljanja svojih vlastitih brendiranih rashladnih uređaja u trgovinama u kojima ima mjesta za samo jedan takav uređaj, kako je navedeno u prijavi.

AZTN uz ostalo napominje i kako dobavljač smije ulaziti u aranžmane koji se odnose na prodajni prostor, ali postotak rezervacije prodajnog prostora ne smije biti veći od visine njegovog nacionalnog tržišnog udjela u prodaji mjerodavnih proizvoda. U slučaju Zagrebačke pivovare, utvrđeno je kako s četiri kupca ima ugovoreno pozicioniranje svojih proizvoda rezervacijom određenog prostora na određenim policama, ali on je manji od tržišnog udjela koji Zagrebačka pivovara ima u prodaji piva. (Hina)