Cilj Svjetskog dana bez duhana jest potaknuti ljude na prestanak pušenja. Brojni su načini na koje se to može učiniti, no primjeri iz cijeloga svijeta ukazuju na to da je jedna od najučinkovitijih metoda korištenje bezdimnih alternativa klasičnim cigaretama poput e-cigareta, uređaja za zagrijavanje duhana, duhana za oralnu uporabu i nikotinskih proizvoda. Upravo na Svjetski dan bez duhana, British American Tobacco (BAT) želi potaknuti regulatorna tijela, javnozdravstvene ustanove, industriju i medije na suradnju kako bismo došli do progresivnijeg i praktičnijeg globalnog stajališta o spomenutim proizvodima.

U zemljama u kojima postoji poticajno regulatorno okruženje za te proizvode zabilježen je značajan napredak kada je riječ o broju ljudi koji su prestali pušiti klasične cigarete. U Ujedinjenoj Kraljevini gotovo 1,7 milijuna pušača prestalo je pušiti uz pomoć e-cigareta, dok je u Švedskoj stopa korištenja oralnog duhana – snusa, pretekla stopu pušenja cigareta. Zbog toga su u Švedskoj stopa smrtnosti i broj bolesti povezanih s pušenjem najniži u Europi.

Nažalost, u svijetu danas ne postoji jedinstveno stajalište o tome kako bi se takvi proizvodi trebali regulirati, pa mnoge države i dalje zanemaruju njihove potencijalne koristi za pušače.

BAT vjeruje kako jedino šira globalna suradnja može pomoći pušačima. Potpuno je jasno da je naša uloga pružiti kvalitetne proizvode, odgovorno ih plasirati na tržište odraslim pušačima te provoditi znanstvena istraživanja koja ukazuju na potencijalno smanjeni rizik tih proizvoda u usporedbi s cigaretama. Međutim, i regulativna i javnozdravstvena tijela imaju ključnu ulogu u uspostavljanju primjerenog regulatornog okruženja koje promiče dostupnost kvalitetnih proizvoda milijunima pušača diljem svijeta koji su u potrazi za boljim opcijama od cigareta.

Simon Cleverly, direktor korporativnih poslova grupacije British American Tobacco, istaknuo je: “Odlučni smo ubrzati transformaciju naše tvrtke i industrije u kojoj poslujemo te nastaviti graditi kategoriju proizvoda potencijalno manjeg rizika jer to je jedino ispravno što možemo ponuditi pušačima koji traže alternativu cigaretama. Naša ponuda e-cigareta, uređaja za zagrijavanje duhana, duhanskih proizvoda za oralnu konzumaciju i nikotinskih proizvoda ključ je uspjeha u toj namjeri.”

“Za nas su prepreka nedosljedna stajališta i propisi koji se tiču tih novih proizvoda. Nelogično je da mnoge vlade nameću ograničenja, a ponekad i zabranjuju prodaju i marketing proizvoda potencijalno smanjenog rizika. Na Svjetski dan bez duhana pozivamo sve vlade, regulatore i kreatore politika na suradnju s nama, industrijom, i javnozdravstvenim ustanovama kako bismo povećali svijest i dostupnost alternativnih opcija koje nose potencijalno manji rizik. Tek uz primjerenu globalnu podršku i propise, više od milijarde pušača, koliko ih ima globalno, možda se odluči ostaviti cigarete.”

Kliknite za najnovije vijesti, analize i istraživanja u vašem sandučiću!