U okviru ove kategorije u 2021. je godini 20,4% vrijednosne prodaje proizišlo od prodaje putem cjenovnih akcija ili promotivnih pakiranja, što čini smanjenje udjela promotivne prodaje od 1,4 postotna boda.

Kategorija bezalkoholnih pića uključuje: gazirana pića, sokove, mineralne vode, energetska pića, sirupe, ledene čajeve, sportska pića i sokove od povrća. Prodaja bezalkoholnih pića u 2021. godini vrijednosno je povećana za 16%, a količinski za 11%. Najveći udio u količinskoj i vrijednosnoj prodaji u okviru bezalkoholnih pića u 2021. godini zabilježila je mineralna voda s 49,2% količinskog i 33,2% vrijednosnog udjela. U okviru ove kategorije u 2021. je godini 20,4% vrijednosne prodaje proizišlo od prodaje putem cjenovnih akcija ili promotivnih pakiranja, što čini smanjenje udjela promotivne prodaje od 1,4 postotna boda.

Najveći je rast prodaje putem promocija u 2021. u odnosu na prethodnu godinu zabilježen u kategoriji sirupa, gdje taj postotak iznosi 5,1%. Također, kategorije sportska pića i sokovi od povrća bilježile su rast udjela promotivne prodaje u 2021. godini od 0,3% i 2,7%.
Nasuprot tome, kategorija ledenih čajeva zabilježila je najveći pad prodaje putem promocija u odnosu na prethodnu godinu u iznosu od 3,4%. Nadalje, kategorija sokova ostvaruje značajan pad od 2,8%, dok kategorije mineralne vode i energetskih pića bilježe pad od 1,3 i 1,1 postotna boda.

Prema strukturi promocija na prodajnom mjestu, cjenovne akcije čine 91% ukupne promotivne prodaje, dok posebna promotivna pakiranja drže preostalih 9%. U odnosu na 2020. godinu, vrijednosna prodaja na cjenovnim akcijama zabilježila je rast od 6,9%, dok je prodaja promotivnih pakiranja ostvarila rast od 28 postotnih bodova.