Edin Ibrahimpašić, predsjednik Grupacije proizvođača piva Vanjskotrgovinske komore BiH na press konferenciji u Sarajevu zatražio je aktivnu podršku državnih institucija u eliminiranju neregularnosti prilikom uvoza piva koje uvoznicima omogućavaju ogromnu prednost.

pivoZakoni moraju biti jednaki za uvoznike i za BiH proizvođače piva, što sada nije slučaj. Trenutno uvoznici uživaju zaštitu i favorizirani su naspram domaćih proizvođača”, rekao je Ibrahimpašić.

Predsjednik grupacije naglasio je da uvoznici korištenjem transfernih cijena izbjegavaju plaćanje PDV-a na punu cijenu uvezene robe.

Proizvođač svojoj filijali ili uvozniku u BiH prodaje proizvod po znatno nižoj cijeni od krajnje prodajne cijene, zbog čega bi država trebala odrediti minimalne carinske cijene za uvoz koje postavljaju realnije transferne cijene za međukompanijsku prodaju.

Dodao je da je neophodno da država zaštiti i bh. potrošače tako što će, u skladu sa zakonom, na granicama prilikom uvoza vršiti stalnu kontrolu kvaliteta, kao što se njima dešava prilikom pokušaja izvoza, a do okončanja analize roba ne može biti carinjena.

Također, Ibrahimpašić je naveo da na pakiranju mora biti naveden uvoznik koji je odgovoran za kvalitetu proizvoda a ne kao što je sada slučaj da je navedeno 10 do 15 uvoznika čime ta odgovornost izostaje, jer su analize pokazale da sadržaj naveden na etiketi znatno odstupa od proizvoda posebno o pitanju sadržaja alkohola i ekstrakta.

Istaknuo je da će tražiti od vlasti da rade na postavljanju dugoročnih ciljeva o pitanju kamatnih stopa na pivo radi promocije malih i srednjih proizvođača.

Na konferenciji je navedeno da bh. proizvođači na domaćem tržištu imaju 30 posto udjela, iako imaju kapacitete da podmiruju kompletno tržište i da izvoze.

Zamjenik generalnog sekretara VTKBiH Zdravko Marinković naveo je da je u BiH prisutan konstantan trend rasta uvoza piva koji je u 2008. iznosio 132 milijuna KM a u 2014. oko 145 milijuna KM, dok izvoz stagnira i u 2014. je iznosio 1,5 milijuna KM.

Precizirao je da pivo najviše uvozimo iz Srbije, Hrvatske i Slovenije koje u ukupnom uvozu piva u BiH redovno sudjeluju od 94 do 98 posto. (oslobodjenje.ba)