Komisija za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH na jučerašnjoj je sjednici prihvatila amandman na Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o trošarinama u BiH koji je predložila delegatkinja u Domu naroda Nermina Kapetanović, a kojim se propisuje trošarina za pivo u iznosu od 0,35 KM (0,17 eura) po litru umjesto dosadašnjih 0,20 KM (0,10 eura) za proizvođače koji proizvode više od 400.000 hektolitara.

Kako je za Oslobođenje rekao Nenad Pandurević, tajnik Komisije, usvojenim amandmanom proizvođači piva, čija je prosječna godišnja proizvodnja u prethodnih pet godina bila manja od 400.000 hektolitara, dijele se u tri trošarinske kategorije.

“Tako je predviđeno da trošarina za proizvođače koji proizvode do 50.000 hektolitara bude 0,10 KM (0,05 eura), za proizvođače do 100.000 hektolitara 0,15 KM (0,07 eura) te za proizvođače piva do 400.000 hektolitara 0,20 KM (0,10 eura)”, istaknuo je Pandurević.

Obrazlažući svoj amandman, Kapetanović je izrazila uvjerenje da će se na ovaj način doprinijeti ukupnom porastu domaće proizvodnje i porastu zapošljavanja u ovom sektoru, a za zaštitu domaće pivarske proizvodnje bio je i predsjedavajući Komisije Hasan Bećirević ističući da nema drugog načina zaštite, odnosno da bi neki drugi načini mogli imati oblik protekcionizma.

Inače, po važećem zakonu na litar piva trošarina je sada 0,20 KM (0,10 eura), a Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH dostavio je mišljenje Komisiji po kojem je amandman na Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o trošarinama u BiH neprihvatljiv uzimajući posebno u obzir aspekt ubiranja fiskalnih prihoda. (Oslobođenje)