Cigarete se mogu prodavati po višim maloprodajnim cijenama od naznačenih na duhanskoj markici Ministarstva financija, ali ne višim od zadnje prijavljene maloprodajne cijene, objavili su danas iz Ministarstva financija.

Pojašnjavaju da je izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama, koji je stupio na snagu 1. srpnja, između ostaloga propisano da duhanske markice više nemaju iskazanu maloprodajnu cijenu te da se cigarete koje su označene duhanskim markicama Ministarstva financija na kojima je otisnuta maloprodajna cijena mogu nalaziti u prometu na teritoriju Hrvatske najkasnije do 1. studenoga 2013. godine.

Pri tome je određeno i da se cigarete mogu prodavati po maloprodajnim cijenama višim od maloprodajnih cijena naznačenih na duhanskoj markici Ministarstva financija.

Time je, navode iz Ministarstva, prijelaznim zakonskim odredbama omogućena prodaja cigareta po višim maloprodajnim cijenama od naznačenih na duhanskoj markici Ministarstva financija, ali ne višim od zadnje prijavljene maloprodajne cijene.

Napominju i da prijavu maloprodajne cijene cigareta mogu izvršiti samo proizvođači, njihovi predstavnici ili posrednici i uvoznici duhanskih prerađevina, a ne ostale osobe koje radi prodaje krajnjim potrošačima drže cigarete, a svaku promjenu maloprodajne cijene cigareta Carinska uprava objavljivat će na svojim internetskim stranicama.

Navedeni prijelazni pravni režim, koji vrijedi do 1. studenoga 2013. godine, propisan je kao posljedica primjene načela zakonitosti u okviru normativnog uređenja pravnih odnosa, zaključuje se u priopćenju Ministarstva financija. (H)