U odnosu na veljaču ove godine, u prosjeku su cijene u ožujku porasle pola posto, ali su na godišnjoj razini i dalje u padu

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u ožujku 2014. u odnosu na veljaču 2014. u prosjeku su više za 0,5 posto, a u odnosu na ožujak 2013., tj. na godišnjoj razini, niže su za 0,4 posto, dok su u godišnjem prosjeku više za jedan posto, objavio je Državni zavod za statistiku.

Promatrano po glavnim skupinama prema namjeni potrošnje, u ožujku 2014. u odnosu na veljaču 2014. najviše su porasle cijene Odjeće i obuće, koje su u prosjeku više za 10,7 posto (nova kolekcija odjeće i obuće), cijene Alkoholnih pića i duhana, koje su u prosjeku više za 1,4 posto (porast cijena duhana), cijene Prometa, koje su u prosjeku više za 0,5 posto (porast cijena motocikla, bicikla i goriva za osobne automobile) te cijene Zdravstva, Ugostiteljskih usluga i Ostalih dobara i usluga, koje su u prosjeku po svakoj skupini više za 0,1 posto.

Porast indeksa potrošačkih cijena u ožujku 2014. u odnosu na veljaču 2014. ublažile su cijene Prehrane i bezalkoholnih pića, koje su u prosjeku niže za 0,4 posto (niže cijene povrća), cijene Rekreacije i kulture, koje su u prosjeku niže za 0,3 posto, cijene Stanovanja, vode, energije, plina i drugih goriva i cijene Pokućstva, opreme za kuću i redovitog održavanja, koje su u prosjeku po svakoj skupini niže za 0,2 posto.

Istodobno su cijene Komunikacija te cijene Obrazovanja u ožujku 2014. u odnosu na veljaču 2014. u prosjeku ostale na razini cijena iz veljače 2014.

Najveći doprinos porastu indeksa potrošačkih cijena u ožujku 2014. u odnosu na veljaču 2014. imale su cijene Odjeće i obuće (za 0,58 posto), a najveći doprinos padu indeksa imale su cijene Prehrane i bezalkoholnih pića (za -0,12 posto).

U sklopu indeksa potrošačkih cijena, cijene Dobara u ožujku 2014. u odnosu na veljaču 2014. u prosjeku su više za 0,7 posto, dok su cijene Usluga niže za 0,1 posto. (Banka.hr)