Maloprodajne cijene cigareta u Crnoj Gori trebale bi biti povećane do lipnja jer tamošnja Vlada u drugom kvartalu ove godine treba predložiti izmjene Zakona o trošarinama.

Time će se nastaviti postepeno povećanje trošarina na duhanske proizvode u cilju harmonizacije i usklađivanja s EU direktivama u ovom području, priopćeno je iz Ministarstva financija Crne Gore.

Trošarine na duhan su se tijekom prethodnih godina postepeno povećavale u siječnju ili lipnju i srpnju.

“Također, planirano je donošenje trošarinskog kalendara kojim će se unaprijed precizirati dinamika postepenog povećavanja trošarina u razdoblju od tri do pet godina. Na ovaj način će biti osigurana predvidivost regulatornog okruženja, što je veoma bitno za sve trošarinske obveznike i što, istovremeno, stvara preduvjete za zadržavanje postojećih i privlačenje novih investitora i osigurava pravovremeno planiranje njihovih poslovnih aktivnosti”, rekli su iz Ministarstva. (Vijesti.me)