Dividenda Atlantic Grupe 8,50 kuna po dionici

Glavna skupština Atlantic Grupe održat će se 17. lipnja u Zagrebu, navodi se u pozivu na Skupštinu objavljenom na Zagrebačkoj burzi

Između ostalog Uprava i Nadzorni odbor Atlantic Grupe predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke o raspoređivanju neto dobiti iz 2009. godine koja je iznosila 20,993.129,07 kuna. Prijedlog je da se dio neto dobiti u iznosu od 20,974.829,50 kuna rasporedi na ime isplate dividende, odnosno 8,50 kuna po dionici, dioničarima društva razmjerno broju dionica u njihovom vlasništvu.

Dividenda će se isplatiti svim dioničarima koji su na dan održavanja Glavne skupštine tj. 17. lipnja 2010. godine evidentirani kao dioničari u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva. Tražbina na isplatu dividende dospijeva na dan 28. lipnja 2010. godine.

Također je prijedlog da se dio neto dobiti u iznosu od 18.299,57 kuna ostaje u zadržanoj (neraspoređenoj) dobiti društva.