Hoće li se u Hrvatskoj zabraniti herbicid cidokor, oko čije se kancerogenosti spore Europska agencija za sigurnost hrane i Svjetska zdravstvena organizacija, pitanje je koje ovih dana postavljaju dalmatinski maslinari i vinogradari.

vinogradi-midiAko je suditi po stavu Ministarstva poljoprivrede, svi poljoprivrednici koji su se brinuli da će morati izbaciti cidokor mogu odahnuti jer će još dugo njime moći prskati korov. Hrvatska se za sada neće uključiti u kampanju protiv upotrebe glifosata u poljoprivredi, a u Ministarstvu poljoprivrede ovakvu odluku obrazlažu činjenicama da zapravo nije potvrđena štetnost toga herbicida.

Stoga će Ministarstvo podržati prijedlog Europske komisije o produljenju dozvole za uporabu glifosata do 2013. godine, jer se, obrazlažu, on temelji na nalazima Europske agencije za sigurnost hrane. To ne znači, dodaju u Ministarstvu, da Hrvatska neće reagirati ako dođe do nekih promjena ili novih saznanja o štetnosti glifosata.

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO), podsjetimo, glifosat je svrstala u kategoriju tvari koje su vjerojatno kancerogene za ljude (kategorija 2A), što zapravo znači da raspolažu ograničenim dokazima o vezi glifosata i raka kod ljudi, i to konkretno ne-Hodgkinova limfoma.

S druge strane, Europska agencija za sigunost hrane ne smatra da je uporaba glifosata u poljoprivredi opasna, a naše Ministarstvo poljoprivrede se, dakle, priklonilo tom stavu. Napomenimo i da na bazi glifosata ima na desetke preparata, među kojima je najpoznatiji cidokor.

Europska komisija će 19. i 20. travnja dati na glasovanje državama članicama nadopunjeni nacrt prijedloga o produljenju dozvole za korištenje glifosata, a do danas su države članice EU-a mogle iznijeti prijedloge Komisiji, kako bi se postigao dogovor i donijela konačna odluka u roku od nekoliko tjedana. Trenutačna dozvola za korištenje glifosata istječe 30. lipnja.

Zahvaljujući Francuskoj, Italiji, Nizozemskoj i Švedskoj, koje su javno iskazale neslaganje s mogućnošću produljenja razdoblja za upotrebu glifosata do 2031., te zbog suzdržanosti drugih država članica na sastanku Odbora za biljke, životinje, hranu i životinjsku hranu, Europska komisija odgodila je početkom ožujka glasovanje zbog upitne većine u tom odboru.

Kao član Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, zastupnik u Europskom parlamentu Davor Škrlec zahtijevao je preispitivanje pozitivnog stajališta Ministarstva poljoprivrede.

“Hrvatska je do danas imala pravo na podnošenje izmjena i dopuna nacrta prijedloga Europske komisije o daljnjoj upotrebi glifosata u Europskoj uniji. U otvorenom pismu već sam pozvao ministra Davora Romića da razmotri podršku prijedloga Komisije te se založi u interesu zdravlja građanki i građana Republike Hrvatske, kao i svih građana EU-a, za smanjenje razdoblja primjene na tri do pet godina s ciljem provedbe relevantnih istraživanja s konkretnim rezultatima o štetnosti glifosata”, priopćio je Škrlec.

U Ministarstvu su, ipak, odlučili podržati prijedlog Komisije o produljenju uporabe tog herbicida, te podsjećaju da su u RH registrirana 24 herbicida na bazi glifosata, od kojih osam sadrži koformulant, te da Europska agencija za sigurnost hrane nije našla da je glifosat potencijalno kancerogen sastojak, već da potencijalno kancerogene posljedice na ljudsko zdravlje može imati upravo koformulant.

Drugim riječima, nije problem u glifosatu, već u koformulantu, pa je za osam herbicida s koformulantom Ministarstvo poljoprivrede ukinulo dozvolu i oni se više ne mogu nabaviti u RH, doznajemo u Ministarstvu.

Ondje ističu i kako se i u Hrvatskoj redovito rade nalazi ostataka pesticida i za sada nema dokaza da bi se glifosat zabranio, ali i napominju da zapravo ima određenih ograničenja u primjeni herbicida na bazi glifosata, koji se ne smije upotrebljavati na krškim područjima i nagnutim površinama, kao i da glifosat nije štetan osim za onoga tko ga izravno primjenjuje.(slobodnadalmacija.hr)