Šećerna repa zasijana je na 22 tisuće hektara, što je za devet posto viša površina nego lani, a površine pod uljanom repicom su povećane za sedam posto, na 20 tisuća hektara

Statistički podaci o ranim procjenama zasijanih površina za najvažnije ratarske usjeve u ovoj godini pokazuju da je na više površina zasijano uljane i šećerne repice te kukuruza u odnosu na godinu ranije, a smanjene su površine pod pšenicom, sojom i suncokretom.

Pšenica je zasijana na 165 tisuća hektara, odnosno na 20 posto manjoj površini nego u 2013. godini, pokazuju rane procjene površina važnijih usjeva u 2014. godini koje je objavio Državni zavod za statistiku (DZS).

Smanjene su i površine pod sojom, za 19 posto, na 40 tisuća hektara, a suncokretom i krumpirom za dva posto, na 40, odnosno 10 tisuća hektara.

Šećerna repa zasijana je na 22 tisuće hektara, što je za devet posto viša površina nego lani, a površine pod uljanom repicom su povećane za sedam posto, na 20 tisuća hektara.

Procjene pokazuju i da su površine zasijane kukuruzom veće za jedan posto, odnosno zasijano ga je na 290 tisuća hektara.

Podaci o ranim procjenama o zasijanim površinama za važnije ratarske usjeve odnose se na stanje 1. lipnja i ti su podaci prve informacije koje izdaje Državni zavod za statistiku o stanju zasijanih površina na kraju proljetne sjetve. (Banka.hr / Hina)