Nakon dugih i teških pregovora članice EU prošloga su tjedna postigle kompromis o uzgoju genetski modificiranih proizvoda.

Kompromis omogućava uzgoj GMO u Europskoj uniji uz mogućnost izuzetaka – omogućava državama članicama da pod određenim uvjetima ograniče ili zabrane uzgoj GMO na njihovom teritoriju, čak i ako je odobren na europskoj razini.

Članicama EU omogućit će se da provedu geografske izuzetke u procesu odobravanja genetski modificiranih organizama, na temelju kriterija koji uključuju ciljeve ekološke i poljoprivredne politike, objasnio je izvor u EU. To znači u praksi da država može odbiti uzgoj GMO na svojoj teritoriji iz razloga koji nisu vezani samo za zdravlje, a svoju odluku može temeljiti na razlozima koji se odnose na utjecaj proizvodnje tih proizvoda na okoliš.

Inače, kompromis predviđa da će država koje se odluče na zabranu uzgoja GMO, dozvoliti tranzit GMO robe preko njenog teritorija. Pored toga, kompromis uključuje klauzulu o pregledu direktive o GMO nakon četiri godine. (SEEbiz.eu)