Fortenova grupa u cijelosti poštuje nagodbu vjerovnika Agrokora, a za granični dug dobavljačima koji je utvrđen u iznosu od 17,55 milijuna eura dobavljačima je ponuđeno plaćanje pet milijuna eura do kraja rujna, uz obvezu da daljnja plaćanja idu s raspoloživim viškom likvidnosti, odgovorili su u petak iz te grupe na upit Hine.

“Fortenova grupa poštuje nagodbu vjerovnika Agrokora i ispunjava sve obveze prema nagodbi. Tako smo, u skladu s postupkom koji propisuje nagodba, utvrdili i s platnim agentom dobavljača usuglasili da dug na ime uvjetnog prava plaćanja dobavljačima vezan uz operativnu dobit Konzuma u 2018. godini iznosi 17,55 milijuna eura”, navodi se u odgovoru.

Iz Fortenove ističu da su ispunili i drugu važnu obvezu koju imaju prema nagodbi, a to je osiguravanje refinanciranja SPFA kredita (tzv. roll-up kredit), kao i da poštuju i odredbe nagodbe prema kojima moraju osigurati dostatnu likvidnost za stabilno poslovanje Fortenova grupe u Hrvatskoj i odgovorno upravljati novčanim tijekom kompanije.

Pozivajući se na izričite odredbe nagodbe, iz Fortenove navode kako su obveze vezane uz uvjetno pravo plaćanja (odnosno granični dug dobavljačima) – ili plaćanje duga, ukoliko nizozemska kompanija Fortenova Group TopCo B.V. raspolaže potrebnim sredstvima, ili plaćanje kamata na taj dug u iznosu od četiri posto u prvoj godini i šest posto u razdoblju nakon toga, do trenutka plaćanja.

“Mi smo, u skladu s trenutnim okolnostima, dobavljačima ponudili plaćanje iznosa od pet milijuna eura do kraja rujna ove godine, preuzimajući i obvezu da daljnja plaćanja idu sa svakim sljedećim raspoloživim viškom likvidnosti, unutar okvira predviđenih financijskim aranžmanima Fortenova grupe. Na preostali iznos duga, baš kako je to i predviđeno nagodbom, moramo plaćati kamatu dok ne otplatimo cijeli dug. Ovdje dakle imamo s jedne strane zahtjev Udruge dobavljača da se cijeli utvrđeni iznos duga plati odmah, a s druge strane imamo naš prijedlog da se s plaćanjem uvjetnog prava krene u skladu s mogućnostima, što je izričito predviđeno nagodbom i upravo zato su nagodbom unaprijed utvrđene i kamate do trenutka isplate cijelog duga”, odgovaraju iz Fortenova grupe na upit o primjedbama dobavljača na isplatu graničnog duga i poštovanje nagodbe.

Iz Fortenova grupe naglašavaju i da potpuno redovito podmiruju sve tekuće obveze i ostvaruju dobre rezultate iz operativnog poslovanja, na što će biti fokusirani i dalje.

“Upravo ti rezultati su ključni za daljnje ispunjavanje svih obveza prema nagodbi, koju, još jednom naglašavamo, poštujemo u cijelosti. Utvrđeni iznos uvjetnog prava plaćanja dobavljačima nitko ne spori, on će biti plaćen u skladu s odredbama nagodbe, a uprava Fortenova grupe će s partnerima i drugim dionicima nastaviti, kao i do sada, razgovarati prije svega izravno”, zaključuje se u odgovoru Fortenova grupe.

Udruga dobavljača traži da se kod isplate graničnog duga poštuje nagodba
Dobavljači već nekoliko dana upozoravaju na nove prijedloge Fortenova grupe vezano za isplatu graničnog duga te traže da se pritom poštuje nagodba, a o tomu su danas u Banskim dvorima predstavnici Udruge dobavljača razgovarali s premijerom Andrejom Plenkovićem.

Kako je nakon sastanka izjavio predsjednik Udruge dobavljača i predsjednik Uprave Podravke Marin Pucar, dobavljači za 2018. imaju za naplatiti 17,56 milijuna eura graničnog duga, što s kamatama doseže iznos od oko 18 milijuna eura, a s obzirom da Konzum i ove godine dobro posluje, procjenjuje da bi se to moglo akumulirati i na iznos veći od prošlogodišnjeg.

Dobavljači očekuju da bi do isplate idućeg graničnog duga, onog za 2019. godinu, sukladno uzusima u poslovnom svijetu, trebao biti “zatvoren” dug za 2018. godinu, rekao je Pucar.

To je stav dobavljača, poručio je Pucar, napominjući kako imaju razumijevanja da dinamika bude u skladu s mogućnostima Fortenove, no ne unedogled.

Čelništvo Fortenove zasad dobavljačima nudi pet milijuna eura s neizvjesnom dinamikom isplate ostatka graničnog duga za 2018. godinu, kao i neizvjesnom dinamikom za ostale godine, što je u koliziji s nagodbom, rekao je Pucar.

Istaknuo je kako je poruka premijeru i ministru gospodarstva bila da svi dobavljači žele da se nagodba provede, a u onom najspornijem dijelu, koji se tiče isplate graničnog duga, žele njegovu isplatu po uvjetima koji su dogovoreni u nagodbi.

Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat nakon sastanka je izjavio da Vlada stoji iza svega što je u nagodbi za Agrokor dogovoreno te će inzistirati da se nagodba u potpunosti ispoštuje. (Hina)