Cijene dobara i usluga koje se koriste za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u Hrvatskoj su u svibnju ove godine u odnosu na travanj u prosjeku ostale na istoj razini, dok su na godišnjoj razini, u odnosu na prošlogodišnji svibanj, više za 2,7 posto, objavio je danas Državni zavod za statistiku.

inflacija-midiTo je usporavanje godišnje stope inflacije u odnosu na prethodni mjesec za 1,2 postotna boda, budući je u travnju iznosila 3,9 posto. Ujedno to je najniža stopa inflacije na godišnjoj razini od kolovoza 2007. (kada je iznosila 2,6 posto).

Promatrano po glavnim skupinama prema namjeni potrošnje, u svibnju su u odnosu na travanj najviše porasle cijene odjeće i obuće za 1,8 posto, te cijene prometa i cijene rekreacije i kulture za po 0,8 posto. Cijene ugostiteljskih usluga na mjesečnoj su razini povećane za 0,4 posto, zdravstva za 0,3 posto, a cijene alkoholnih pića i duhana i ostalih dobara i usluga za po 0,1 posto.

Porast indeksa potrošačkih cijena u svibnju u odnosu na travanj ublažile su cijene stanovanja, vode, energije, plina i drugih goriva, koje su niže za 1,3 posto, te cijene prehrane i bezalkoholnih pića, koje su u prosjeku niže za 0,3 posto. Istodobno su cijene pokućstva, opreme za kuću i redovitog održavanja, kao i cijene komunikacija i obrazovanja, u svibnju u prosjeku ostale na razini cijena iz travnja. U okviru indeksa potrošačkih cijena, cijene dobara u svibnju su u odnosu na travanj u prosjeku bile niže za 0,1 posto, a cijene usluga više su za 0,3 posto.

Cijene dobara i usluga koje se koriste za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena u godišnjem su prosjeku pak, u razdoblju od lipnja 2008. do svibnja 2009. godine u odnosu na isto prethodno razdoblje, više za 5,1 posto.

Na godišnjoj razini, u svibnju ove u odnosu na svibanj prošle godine, po glavnim skupinama prema namjeni potrošnje, najveći se rast cijena iskazuje u zdravstvu, za 18,8 posto, pri čemu kod bolničkih usluga za 71,8 posto, a medicinskih usluga za 37,1 posto.

Sijede cijene alkoholnih pića i duhana sa rastom za 15,7 posto, na što je utjecalo povećanje cijene duhana za 21,8 posto u svibnju ove u odnosu na isti mjesec prošle godine.

Cijene stanovanja, vode, energije, plina i drugih goriva na godišnjoj su razini povećane za 5,2 posto, u čemu se kod plina iskazuje rast za 16,2 posto, a kod električne energije za 16,1 posto.

Cijene prehrane pak povećane su za 3 posto.

Najveći je pad na godišnjoj razini, u svibnju ove u odnosu na svibanj prošle godine, zabilježen kod prometa, za 9,7 posto, u čemu su najviše smanjenje cijene goriva i maziva za osobna vozila, za 21,1 posto.

Cijene komunikacija u svibnju ove u odnosu na isti mjesec prošle godine bile su niže za 0,7 posto, a bezalkoholnih pića za 0,4 posto.(H)