Cijene hrane u svijetu su tijekom 2012. godine snižene za 7 posto u odnosu na 2011. godinu, ali su u Crnoj Gori porasle za 6,8 posto.

U izvješću za jugoistočnu Europu Svjetska banka navodi da su od listopada 2011. do listopada 2012. godine cijene porasle 6,8 posto u Crnoj Gori, 6 posto u Hrvatskoj, 5,9 posto u Makedoniji i 3 posto u Albaniji i na Kosovu.

Minimalna potrošačka košarica u Crnoj Gori u studenom je iznosila 800,5 eura, od čega su troškovi za hranu i bezalkoholna pića iznosili 252,8 eura, dok je prosječna plaća iznosila 480 eura.

Za osnovnu prehranu građani Crne Gore potroše 54 posto plaće, u BiH 50 posto, u Srbiji 40 posto, u Sloveniji i Hrvatskoj 20 do 25 posto, a u EU 15 posto. (Limun.hr)