Godišnja stopa inflacije u travnju 2,6 posto

trgovina-kupac-midi8U travnju su u odnosu na ožujak najviše porasle cijene odjeće i obuće koje su u prosjeku više za 4,7 posto, cijene alkoholnih pića i duhana koje su porasle za 1,9 posto te cijene prometa s porastom od 1,5 posto

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u travnju su u odnosu na ožujak u prosjeku bile više za 0,8 posto, a na godišnjoj razini, u odnosu na travanj 2011., više su za 2,6 posto, dok su u godišnjem prosjeku više za 2,1 posto, objavio je danas Državni zavod za statistiku.

To je ubrzanje godišnje stope inflacije, za 0,6 postotnih bodova, budući je u ožujku stopa inflacije na godišnjoj razini iznosila 2,0 posto. U veljači je pak godišnja stopa inflacije bila 1,3 posto, a u siječnju 1,2 posto.

Na mjesečnoj razini rast od 0,8 posto je usporen u odnosu na visokih 1,5 posto porasta u ožujku, na koji je znatno utjecalo povećanje stope poreza na dodanu vrijednost.

Promatrano po glavnim skupinama prema namjeni potrošnje, u travnju su u odnosu na ožujak najviše porasle cijene odjeće i obuće koje su u prosjeku više za 4,7 posto (nove kolekcije odjeće i obuće), cijene alkoholnih pića i duhana koje su porasle za 1,9 posto te cijene prometa s porastom od 1,5 posto.

Cijene rekreacije i kulture na mjesečnoj su razini u prosjeku više za 0,5 posto, prehrane i bezalkoholnih pića, pokućstva, opreme za kuću i redovitog održavanja te cijene ugostiteljskih usluga veće su za po 0,3 posto, dok su cijene stanovanja, vode, energije, plina i drugih goriva, cijene zdravstva i cijene ostalih dobara i usluga u prosjeku po svakoj skupini više za 0,1 posto.

Istodobno su cijene komunikacija i cijene obrazovanja u travnju ostale na razini iz ožujka.

Na godišnjoj razini pak, u travnju ove u odnosu na isti mjesec prošle godine, najviše su porasle, za 5 posto, cijene stanovanja, vode, energije, plina i drugih goriva, te prometa za 4,9 posto.

Iznadprosječan rast imale su i cijene alkoholnih pića i duhana koje su na godišnjoj razini povećane za 3,9 posto, kao i prehrane i bezalkoholnih pića s rastom od 3,2 posto. Pritom je kod prehrane najveći rast na godišnjoj razini zabilježen kod cijena voća od 7,6 posto te mesa za 6,5 posto.

Cijene pokućstva, opreme za kuću i redovito održavanje u ovogodišnjem su travnju bile veće za 2,7 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine. Cijene rekreacije i kulture više su za 2,4 posto, ugostiteljskih usluga za 2,1 posto, ostalih dobara i usluga za 2 posto i zdravstva za 1,1 posto.

Pad cijena na godišnjoj razini bilježi se u komunikacijama za 8,6 posto, potom kod cijena odjeće i obuće za 3,2 posto te cijena u obrazovanju za 0,5 posto. (H)

Prethodni članakKvaliteta Vina Laguna potvrđena i na Vinistri 2012
Sljedeći članakNovi Piko parizer sa sirom