Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) odobrila je tvornici šećera Viro objavljivanje ponude za preuzimanje Sladorane, a Goranu Sapunaru za Koteks, objavljeno je danas na web stranici Agencije.

sladorana-zupanja-iz-zraka-midiUpravno vijeće Hanfe odobrilo je na jučerašnjoj sjednici tvornici šećera Viro objavljivanje ponude za preuzimanje Sladorane.

Viro je 16. siječnja Hanfi podnio zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za Sladoranu, a 30. siječnja obavio je tražene izmjene i dopune teksta ponude.

Trenutno virovitička tvornica šećera ima 2,53 milijuna kuna dionica Sladorane, što predstavlja udjel od 76,6 posto u temeljnom kapitalu Sladorane.

Za preostalih 773.464 redovnih dionica Sladorane, koje još nisu u njegovu vlasništvu, Viro se obvezao ponuditi cijenu od 11 kuna za dionicu.

Također, Upravno vijeće Hanfe odobrilo je na jučerašnjoj sjednici Goranu Sapunaru objavljivanje ponude za preuzimanje splitske tvrtke Koteks, po cijeni dionice od 10,50 kuna.

Obveza za preuzimanje nastala je nakon što je Sapunar u listopadu prošle godine stekao 603.456 redovnih dionica, ili 90,14 posto temeljnog kapitala Koteksa. Temeljni kapital te splitske tvrtke iznosi 33,4 milijuna kuna, a podijeljen je na 669.467 redovnih dionica nominalne vrijednosti od 50 kuna po dionici. (H)