Nizozemski Heineken postao je vlasnik Pivovare Laško i Pivovare Union. Transakcija je završena na temelju odobrenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja Republike Slovenije.

heineken midiProdajni konzorcij Pivovare Laško, koji je osnovan od strane vlasnika Pivovare Laško krajem 2014., dana 13.04.2015. s grupacijom Heineken je potpisala kupoprodajni ugovor većinskog udjela.

Grupacija Heineken je na jučerašnji dan izvršila uplatu kupoprodajne cijene, čime je napravljen prijenos dionica na novog vlasnika, kao što je definirano u kupoprodajnom ugovoru.

Heineken, Pivovara Laško i Pivovara Union imaju dugu tradiciju, jake brandove i zajedničke vrijednosti, čime je stavljen  naglasak na kvalitetu i brigu za okoliš.