Za Henkel je 2016. godina bila vrlo uspješna

“U tržišnom okruženju punom izazova ponovno smo postigli nove rekorde prodaje i zarade te smo ispunili svoje financijske ciljeve za tu poslovnu godinu. Ostvarili smo značajnu razinu zarade. Prvi smo put ostvarili prilagođenu operativnu dobit u iznosu većem od 3 milijarde eura”, izjavio je glavni izvršni direktor Henkela Hans Van Bylen

“U rujnu smo zaključili pripajanje društva Sun Products, što je bila druga najveća transakcija u povijesti naše tvrtke. To je za Henkel bio važan korak, koji je znatno ojačao naše poslovanje poslovne jedinice Sredstva za pranje i čišćenje u domaćinstvu u Sjevernoj Americi. U studenome smo predstavili svoje nove ambicije i strateške prioritete za 2020. godinu i nadalje. Polazeći od naših snažnih temelja, izvrsnih rezultata u 2016. i jasnih prioriteta za naredne godine, zalažemo se za nastavak našeg uspješnog razvoja u budućnosti”, rekao je Van Bylen.

U pogledu tekuće fiskalne 2017. godine Hans Van Bylen je izjavio: “Očekujemo da će tržišno okruženje i dalje biti vrlo nestabilno i nesigurno. Međutim, zahvaljujući našem jasnom strateškom smjeru, snažnom globalnom timu te inovativnim brendovima i tehnologijama s vodećim položajima na tržištu, dobro smo pripremljeni za daljnji profitabilni rast: za cijelu fiskalnu 2017. godinu očekujemo organski rast prodaje od 2 do 4 posto. Očekujemo da će se prilagođena marža dobiti prije odbitka kamata i poreza na dobit povećati na više od 17,0 posto te da će prilagođena zarada po preferencijalnoj dionici porasti između 7 i 9 posto.”

Prodaja u iznosu od 18,714 milijardi eura u fiskalnoj 2016. godini dosegla je novi rekord i porasla za 3,5 posto u odnosu na prethodnu godinu. Nakon prilagodbe zbog učinaka tečajne razlike prodaja se povećala za 7,1 posto. Pozitivan učinak preuzimanja i dezinvesticija iznosio je 4,0 posto, uglavnom kao rezultat preuzimanja društva The Sun Products Corporation. Organska prodaja, koja ne uključuje učinak tečajne razlike i preuzimanja/dezinvestiranju, pokazala je solidno povećanje od 3,1 posto.

Sve poslovne jedinice prijavile su solidan organski rast prodaje. Poslovna jedinica Ljepila i tehnologije postigla je organski rast prodaje od 2,8 posto. Prodaja u poslovnoj jedinici Beauty Care organski je porasla za 2,1 posto, dok je poslovna jedinica Sredstva za pranje i čišćenje u domaćinstvu zabilježila organski rast prodaje od 4,7 posto.

Nakon uračunavanja jednokratnih troškova, jednokratnih dobitaka i troškova restrukturiranja prilagođena operativna dobit (dobit prije odbitka kamata i poreza na dobit) povećala se za 8,5 posto na novi rekordni iznos od 3,172 milijardi eura (u prethodnoj godini: 2,923 milijarde eura). Sve tri poslovne jedinice pridonijele su ovim pozitivnim rezultatima. Prijavljena operativna dobit (dobit prije odbitka kamata i poreza na dobit) iznosila je 2,775 milijarde eura, nakon 2,645 milijarde eura prethodne godine.

Prilagođeni povrat od prodaje (marža dobiti prije odbitka kamata i poreza na dobit) porastao je za 0,7 postotnih bodova sa 16,2 posto na 16,9 posto, čime je ostvarena nova rekordna razina. Prijavljeni povrat od prodaje povećao se za 0,2 postotna boda na 14,8 posto (u prethodnoj godini: 14,6 posto).

Financijski rezultat poboljšao se sa -42 milijuna eura na -33 milijuna eura. Troškovi financiranja povezani s preuzimanjem društva The Sun Products Corporation više su nego kompenzirani pozitivnim učincima od otplate hibridne obveznice.

Prilagođena neto dobit za godinu nakon uračunavanja manjinskih interesa povećala se za 10,0 posto na 2,323 milijarde eura (u 2015.: 2,112 milijarde eura). Nakon odbitka 40 milijuna eura koji se mogu pripisati manjinskim interesima, prijavljena neto dobit povećala se za 6,9 posto sa 1,921 milijarde eura na 2,053 milijarde eura.

Prilagođena zarada po preferencijalnoj dionici porasla je za 9,8 posto sa 4,88 eura na 5,36 eura dosegavši novi rekordni iznos. Prijavljena zarada po preferencijalnoj dionici povećala se sa 4,44 eura na 4,74 eura.

Upravni odbor, nadzorni odbor i odbor dioničara na godišnjoj će skupštini dioničara 6. travnja 2017. predložiti povećanje dividende po preferencijalnoj dionici od 10,2 posto na 1,62 eura (u prethodnoj godini: 1,47 eura) te povećanje dividende po redovnoj dionici od 10,3 posto na 1,60 eura (u prethodnoj godini: 1,45 eura). To bi bila najviša dividenda u povijesti tvrtke te bi odnos isplate iznosio 30,3 posto.

Poslovna jedinica Ljepila i tehnologije ostvarila je solidan organski rast prodaje od 2,8 posto u fiskalnoj 2016. te tako nadmašila širenje na tržištu. Nominalno, prodaja je iznosila 8,961 milijardi eura nakon 8,992 milijarde eura u prethodnoj godini.

Prilagođena operativna dobit poslovne jedinice Ljepila i tehnologije porasla je za 6,2 posto na 1,629 milijarde eura u usporedbi s prethodnom godinom. Prilagođeni povrat od prodaje pokazao je izvrstan porast od 1,1 postotnog boda, čime je ostvaren novi najviši iznos od 18,2 posto. Prijavljena operativna dobit povećala se za 6,8 posto na 1,561 milijarde eura.

Poslovna jedinica Beauty Care u 2016. godini nastavila je svoj profitabilni rast kao i prethodnih godina. Organski rast prodaje od 2,1 posto opet je premašio organski rast prodaje na relevantnim tržištima. Nominalno, prodaja je porasla na 3,838 milijarde eura (u 2015.: 3,833 milijarde eura).

Prilagođena operativna dobit poslovne jedinice Beauty Care povećala se za 6,1 posto na 647 milijuna eura. Prilagođeni povrat od prodaje pokazao je izvrstan porast od 1,0 postotnog boda na novi najviši iznos od 16,9 posto. Prijavljena operativna dobit iznosila je 526 milijuna eura, nakon 561 milijun eura prethodne godine.

Poslovna jedinica Sredstva za pranje i čišćenje u domaćinstvu u fiskalnoj je 2016. godini također nastavila s profitabilnim rastom iz prethodnih godina. U usporedbi s prethodnom godinom, prodaja je organski porasla za 4,7 posto, čime se znatno nadmašio uspjeh relevantnih tržišta. Nominalno, prodaja je porasla za 12,8 posto na 5,795 milijarde eura zahvaljujući preuzimanjima zaključenim u 2016. godini.

Prilagođena operativna dobit poslovne jedinice Sredstva za pranje i čišćenje u domaćinstvu povećala se za 13,7 posto na 1,000 milijardu eura. Prilagođeni povrat od prodaje porastao je za 0,2 postotna boda, čime se ostvario novi najviši iznos od 17,3 posto. Prijavljena operativna dobit porasla je za 2,2 posto sa 786 milijuna eura na 803 milijuna eura.

U fiskalnoj 2017. godini Henkel očekuje ostvarenje organskog rasta prodaje od 2 do 4 posto. Henkel očekuje da će svaka poslovna jedinica ostvariti organski rast prodaje u tom rasponu. Za prilagođeni povrat od prodaje (dobit prije odbitka kamata i poreza na dobit) Henkel očekuje porast u odnosu na prethodnu godinu na više od 17,0 posto. Henkel očekuje porast prilagođene dobiti po preferencijalnoj dionici između 7 i 9 posto.