U listopadu ove godine realan je promet u trgovini na malo bio, prema kalendarski prilagođenim podacima, 1,5 % veći u odnosu na listopad prošle godine. Prema desezoniranim podacima, u listopadu je zabilježen pad realnog prometa od 0,2 % u odnosu na rujan ove godine.

rast-maloprodajaRast prometa na godišnjoj razini u listopadu nastavak je uzlaznog trenda koji kontinuirano traje već 15 mjeseci (od kolovoza prošle godine), što je zadnji put zabilježeno 2007. godine. Taj se trend bilježi gotovo usporedno s trendom poboljšanja potrošačkog optimizma koji traje 13 mjeseci (od listopada prošle godine).

Na poboljšanje potrošačkog optimizma djelomično je utjecalo realno povećanje neto plaća koje je zabilježeno početkom ove godine (kao rezultat promjene poreza na dohodak) i same naznake tog povećanja, koje su bile poznate još prošle godine.

Slijedom svega navedenog, u prvih deset mjeseci ove godine realan je promet, prema kalendarski prilagođenim podacima, u prosjeku bio oko 2,1 % veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Ipak, djelomično zbog nedostatne domaće potražnje koja je rezultat višegodišnjih negativnih trendova na tržištu rada, razina ovogodišnjega realnog prometa i dalje je niska, odnosno promet je oko 15 % manji u odnosu na isto razdoblje 2008. godine.

Do kraja ove godine ne bi trebalo doći do znatnijih promjena u kretanjima maloprodaje te za cijelu ovu godinu očekujemo da će promet realno biti veći oko 2 %.

Prema podacima Eurostata, u listopadu je realan promet u trgovini na malo (odjeljak G47) na razini EU, prema kalendarski prilagođenim podacima, bio 3,1 % veći u odnosu na listopad prošle godine, čime je nastavljen trend godišnjeg rasta koji kontinuirano traje od kolovoza 2013. godine.

Usporedno sa spomenutim trendom, bilježi se i trend poboljšanja potrošačkog optimizma na razini EU, što je imalo određeni utjecaj i na povoljnija kretanja maloprodajnog prometa.

“U trgovini na malo i u listopadu se nastavlja trend rasta prometa započet u kolovozu prošle godine te je u prvih deset mjeseci, na godišnjoj razini prema kalendarski prilagođenim podacima, promet veći za oko 2,1 %. Očekujemo da će se takva stopa rasta ostvariti i na razini cijele godine. Pozitivne tendencije ohrabruju, ali je razina tog prometa i dalje oko 15 % realno niža nego što je bila u pretkriznoj 2008. godini”, komentar je direktora Sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize HGK Zvonimira Savića.