Sezonsko sniženje može se održavati tri puta godišnje u trajanju od maksimalno 60 dana, a trgovac ima obvezu istaknuti cijenu u redovnoj prodaji i cijenu za vrijeme trajanja sezonskog sniženja.

Akcijska je prodaja ona koja podrazumijeva prodaju određenih proizvoda u razdoblju ne duljem od 30 dana po cijeni koja je niža od cijene proizvoda u redovnoj prodaji, a rasprodaja je prodaja proizvoda po nižoj cijeni u posebnim slučajevima.

“Pod sezonskim sniženjem smatra se prodaja proizvoda po sniženoj cijeni nakon proteka sezone i to najviše tri puta godišnje, a ono traje od 27. prosinca do 10. siječnja, od 1. travnja do 15. travnja i od 10. kolovoza  do 25. kolovoza”, objasnila je Ivona Bačelić Grgić iz Sektora za trgovinu Hrvatske gospodarske komore i najavila nastavak edukacija o primjeni Zakona o zaštiti potrošača čiji su članci od 18. do 23., kojim se uređuju posebni oblici prodaje, stupili na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Zakonodavac je propisao maksimalno trajanje sniženja do 60 dana, a  rasprodaja je prodaja proizvoda po nižoj cijeni u slučaju; prestanka poslovanja trgovca, prestanka poslovanja u dosadašnjim poslovnim prostorijama, prestanka prodaje određenog proizvoda iz predmeta poslovanja trgovca, kada je poslovanje trgovca ozbiljno ugroženo, obavljanja složenijih građevinskih radova unutar ili na poslovnim prostorijama.

Terminom akcijska prodaja podrazumijeva se prodaja određenih proizvoda u razdoblju ne duljem od 30 dana po cijeni koja je niža od cijene proizvoda u redovnoj prodaji. Proizvodi na akciji moraju biti jasno, vidljivo i čitljivo označeni riječima “akcija” ili “akcijska prodaja”.

Pri oglašavanju akcijske prodaje trgovac je dužan navesti njezino trajanje te je dužan istaknuti cijene u redovnoj prodaji i cijene tijekom trajanja akcije.

“Važno je istaknuti da iako prema Zakonu o zaštiti potrošača trgovac nije obvezan zamijeniti proizvod ako nema nedostatak, smatra se dobrim poslovnim običajem da trgovac udovolji želji potrošača”, rekla je Bačelić Grgić.

Trgovac je dužan istaknuti cijenu u redovnoj prodaji i cijenu tijekom posebnog oblika prodaje, a pod posebnim oblicima prodaje podrazumijevaju se: akcijska prodaja, sezonsko sniženje, proizvod s greškom, proizvod kojem ističe rok uporabe i ostali oblici prodaje.

Bačelić Grgić pojasnila je novosti u Zakonu o potrošačima te se tako najveći postotak na početku sniženja mora odnositi na najmanje jednu petinu količine svih proizvoda na sniženju. Ukoliko je cijena proizvoda umanjena više puta, trgovac može označiti sve izmjene cijena tijekom sezonskog sniženja, a također ima obvezu isticanja cijena prije i poslije sezonskog sniženja.

Podaci o proizvodima koji se na području Republike Hrvatske nude potrošačima moraju na ambalaži, privjesku, naljepnici ili na samom proizvodu sadržavati osnovna obilježja proizvoda.

Neizostavni podaci su naziv proizvoda, tip i model proizvoda, naziv pod kojim se proizvod prodaje, sastav proizvoda, svojstva i tehnička obilježja proizvoda te naziv i sjedište proizvođača ili uvoznika. Oni moraju biti jasni, vidljivi i čitljivi te napisani hrvatskim jezikom i latiničnim pismom.

“Ako trgovac prodaje proizvod koji ima grešku mora to jasno, vidljivo i čitljivo označiti na proizvodu ili na prodajnom mjestu, a proizvod koji se prodaje po nižoj cijeni od cijene u redovnoj prodaji jer mu istječe rok uporabe mora imati dodatno jasno, vidljivo i čitljivo istaknut krajnji rok uporabe”, objasnila je Bačelić Grgić.

Za usluge popravaka i održavanja proizvoda čija je vrijednost veća od 500 kuna trgovac je pak dužan potrošaču ispostaviti ponudu s opisom radova te upotrijebljenog materijala i dijelova za popravak.

Osim toga, trgovac je dužan omogućiti potrošaču podnošenje pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak, kao i podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte te na isti odgovoriti u roku do 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.