HGK-zgrada_HGKSvibanj je mjesec kada se obično realizira najoštrije mjesečno smanjenje broja nezaposlenih osoba uslijed najsnažnijega sezonskog zapošljavanja povezanog s turističkom sezonom (oko 20-25% ukupno zaposlenih “sezonaca” zapošljava se u svibnju).

Tako je bilo i ovoga svibnja: uz zaposlenih 10,2 tisuće osoba na sezonskim poslovima, ukupan je broj nezaposlenih pao za 21,7 tisuća osoba. U odnosu na svibanj prošle godine, sezonsko je zapošljavanje bilo nešto snažnije (za 9,1%), ali je i mjesečni pad nezaposlenih bio nešto manji (za 19,1%).

No, razina nezaposlenosti, s 275 381 osobom, ostaje visoka. Iako je taj broj manji nego prošle godine (-15,9%), nezaposlenost je i dalje znatno viša nego u nekoliko prethodnih godina (u odnosu na 2008. godinu, broj je nezaposlenih viši za 42,6 tisuća osoba ili 18,3%).

Naime, registrirana nezaposlenost je, nakon pet godina kontinuiranoga rasta, na godišnjoj razini počela padati prije četrnaest mjeseci, u trenutku i dalje nepoboljšanih tržišnih fundamenata, ubrzana nizom faktora (nešto manja dinamika ulaska na evidenciju nezaposlenih pri HZZ-u iz radnog odnosa koji je bio znatno oštriji u ranijim razdobljima krize kada su tvrtke prilagođavale manje rashode smanjenjem troška rada, snažniji odljev s evidencije HZZ-a iz drugih razloga osim zapošljavanja, snažnije zapošljavanje mladih bez staža na osnovi EU programa “Garancija za mlade”, pojačana dinamika odljeva na osnovi zapošljavanja u inozemstvu, nešto jače sezonsko zapošljavanje…).

Iako je pad nezaposlenosti svakako povoljan statistički podatak, treba ga procjenjivati u kontekstu kretanja ostalih varijabli na tržištu rada koja ostaju nepovoljna. Naime, paralelno s padom nezaposlenosti pada i brojnost kontingenta aktivnog stanovništva (koji je u travnju bio na rekordno niskoj razini), što je rezultanta daleko blažeg rasta zaposlenosti od pada nezaposlenosti: tijekom prva četiri mjeseca broj je nezaposlenih pao za 19,7 tisuća, dok je broj zaposlenih porastao za neusporedivo manjih 3,7 tisuća.

To je razlika od gotovo 16 tisuća osoba koje su “nestale” negdje na putu iz nezaposlenosti, a aktivno stanovništvo se reduciralo za 26 tisuća osoba. Očekujemo da će se takvi trendovi produžiti i u nastavku godine te rezultirati vrlo blagom korekcijom registrirane nezaposlenosti naniže, ali i dalje bez značajnijeg oporavka zaposlenosti i aktivnosti.

“Svibanj već uobičajeno bilježi najoštrije mjesečno smanjenje nezaposlenih osoba pod utjecajem sezonskog zapošljavanja na početku turističke sezone. Broj nezaposlenih je smanjen za 15,9% u odnosu na svibanj prošle godine, ali je nezaposlenost i nadalje znatno viša nego prethodnih godina. Zbog daleko blažeg rasta nezaposlenosti od pada nezaposlenosti tijekom prva četiri mjeseca ova godine, pada i brojnost aktivnog stanovništva (u travnju je bio na povijesno niskih 1,603 milijuna)”, prokomentirao je Zvonimir Savić, direktor Sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize HGK.