Slobodno kretanje roba na unutarnjem tržištu EU bila je tema jučerašnje tribine ISO Forum Croaticum kao prve tribine nakon ulaska Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije.

Tribinu ISO Forum Croaticum suorganiziraju Državni zavod za mjeriteljstvo, Hrvatski zavod za norme, Hrvatska akreditacijska agencija, Hrvatski mjeriteljski institut, Hrvatsko društvo za kvalitetu, Hrvatsko društvo menadžera kvalitete, Hrvatsko mjeriteljsko društvo, Udruga Hrvatski laboratoriji – CROLAB i Hrvatska gospodarska komora. Tribinu je vodio direktor Centra za kvalitetu HGK Trpimir Župić.

Načelnica Sektora za koordinaciju unutarnjeg tržišta u Upravi za trgovinu i unutarnje tržište Ministarstva gospodarstva mr.sc. Ladislava Čelar istaknula je Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 80/13), Uredbu EZ-a br. 765/2008, Pravilnik za prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti (NN 34/11), Uredbu o postupcima službenog obavješćivanja u području norma, tehničkih propisa te propisa o uslugama informacijskog društva, Uredbu EZ-a br. 764/2008 te Solvit.

Funkcioniranje jedinstvenog europskog tržišta temelji se na četiri slobode – sloboda kretanja roba, osoba, kapitala i sloboda pružanja usluga.

Neusklađeni tehnički zahtjevi kojima proizvod ili usluga moraju udovoljiti često predstavljaju zapreku funkcioniranju jedinstvenog europskog tržišta.

Europsko tehničko zakonodavstvo usvojeno je za proizvodne sektore većeg rizika kako bi se osigurala jednaka razina sigurnosti i zaštite života i zdravlja ljudi, domaćih životinja, biljaka, okoliša, prirode, potrošača i drugih korisnika, kazala je Čelar.

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti osigurava pravni temelj za transponiranje direktiva novog i direktiva starog pristupa, pravni temelj za donošenje neharmoniziranih tehničkih propisa (propisa koji se ne usklađuju sa zakonodavstvom EU) kao i propisa o redovnim i izvanrednim pregledima proizvoda u uporabi.

Zakon utvrđuje nadležna tijela i zadaće nadležnih tijela za provedbu Uredbe (EZ) br. 765/2008 i Uredbe (EZ) br. 764/2008, obveze gospodarskih subjekata sukladno ulozi u opskrbnom lancu, pretpostavljanje sukladnosti s propisanim tehničkim zahtjevima, propisivanje minimalnih i posebnih zahtjeva koje moraju ispuniti tijela za ocjenjivanje sukladnosti itd., napomenula je Čelar.

Među ostalim, istaknula je i sustav EU za brzu razmjenu informacija o opasnim proizvodima Rapex te internetski komunikacijski sustav kojeg koristi EU u nadzoru nad tržištem u području tehničkih proizvoda ICSMS. Kontakt točka za Rapex i ICSMS u Hrvatskoj ustrojena je pri Državnom inspektoratu.

Osvrnula se i na CE oznaku kao poseban element europskog novog pristupa. Proizvod treba biti označen oznakom CE samo ukoliko se stavlja na tržište europskog ekonomskog prostora koji čine zemlje članice EU te Island, Norveška i Lihtenštajn.

Solvit je on line mreža za rješavanje problema nastalih zbog neprikladne primjene prava koje uređuje unutarnje tržište bez pokretanja sudskog postupka i bez naknade. Državni službenici u Solvit centrima putem elektronske baze podataka Solvit rješavaju probleme građana i tvrtki kada tijela državne uprave u drugim zemljama članicama uskraćuju njihova prava u sklopu jedne od četiriju sloboda, naglasila je Čelar.