Marija Šćulac Domac, direktorica Sektora za energetiku i zaštitu okoliša HGK

U okviru stručnog skupa “Zajedno za klimu – Talanoa dijalog”, održanog u Kući Europe u organizaciji Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Predstavništva Europske komisije u RH i Hrvatske gospodarske komore, razgovaralo se o ciljevima održivog razvoja koji zahtijevaju istodoban i balansiran razvoj u nekoliko potpuno međuovisnih dimenzija: društvenoj, gospodarskoj, okolišnoj i političkoj. Cilj događanja bio je potaknuti dijalog o nastojanjima i dobrim praksama u borbi protiv klimatskih promjena.

“Inicijativu osnivanja zajedničkog Povjerenstva za provedbu Ciljeva održivog razvoja u Hrvatskoj, u smislu okupljanja gospodarstva i nadležnih institucija, smatramo iznimno važnom prvenstveno jer je potekla iz samog gospodarstva, ali i s obzirom na međunarodnu važnost konteksta provedbe klimatskih politika. Hrvatska bez obzira na mali udio u međunarodnom kontekstu može svojim primjerom, inicijativama i angažmanom gospodarskog sektora biti pokretač pozitivnih promjena u regiji”, istaknula je direktorica Sektora za energetiku i zaštitu okoliša HGK Marija Šćulac Domac.

“Klimatske promjene predstavljaju izazov za gospodarstvo i cjelokupno društvo, ali su i pozitivan poticaj koji poziva na zajedničko djelovanje. Za uspješno ostvarenje smanjenja emisija stakleničkih plinova i tranziciju na niskougljični razvoj nužna je suradnja znanosti, obrazovanja i poduzetništva, a s ciljem što bolje primjene eko-inovacija. Cilj nam je da ovaj oblik tranzicije u Hrvatskoj što prije istinski zaživi, stoga dajemo podršku svima koji u tome vide priliku za drugačiji i novi gospodarski rast i razvoj”, rekao je pomoćnik ministra zaštite okoliša i energetike za klimatske aktivnosti Igor Čižmek.

Značajnu ulogu u provedbi smanjenja emisija ima, između ostalih, i energetika. Pomoćnik ministra zaštite okoliša i energetike za energetiku Domagoj Validžić podsjetio je kako smo već pet godina dio europske obitelji te kako aktivno sudjelujemo u rješavanju svih energetskih pitanja na razini Europske unije iz perspektive zakonodavnih prijedloga i pojedinih aktivnosti koje nam omogućuju osiguravanje kako diversifikacije izvora tako i sigurnosti opskrbe.

“U okviru Europske unije predstavljena je i Energetska unija koja nastoji građanima EU osigurati povoljnu, održivu i čistu energiju te je zbog toga Ministarstvo zaštite okoliša i energetike krenulo u izradu nove energetske strategije kojom će se osigurati da energija u Republici Hrvatskoj svim građanima bude održiva, zelena i povoljna”, naglasio je Validžić.

Hrvatska se aktivno priprema za ispunjenje obveza koje proizlaze iz Pariškog sporazuma. Izazovi Hrvatske su donošenje dviju važnih strategija, Strategije energetskog razvoja RH do 2030. s pogledom na 2050. godinu i Strategije niskougljičnog razvoja RH do 2030. s pogledom na 2050. godinu. Ovim stručnim skupom Hrvatska se pridružila globalnom razgovoru o klimatskim izazovima. Uz predstavnike tijela državne i javne uprave te lokalne zajednice na skupu su sudjelovali gospodarstvenici, predstavnici stručnih institucija, nevladine udruge i drugi.

Izraz “Talanoa dijalog” uveo je Fiji, domaćin 23. konferencije Okvirne konvencije UN-a o promjeni klime. Talanoa je način na koji se pitanja razmatraju na otočju Fiji, a predstavlja angažman strana uz uključiv i transparentan dijalog. Talanoa dijalog predstavlja globalni razgovor s ciljem utvrđivanja koliko bi stranke morale smanjiti emisije kako bi se ostvario cilj globalnog ograničenja rasta temperature, do 2 ºC, odnosno 1,5 ºC.