no-gmo-midiBiotehnološke kompanije pristale su na izuzeće teritorija Republike Hrvatske iz svojih prijava za odobravanje uzgoja GM usjeva u EU-u.

Rezultat je to i peticije na stranici Zelene akcije kojom se od Ministarstva zdravlja tražilo da Europskoj komisiji uputi zahtjev za izuzećem.

Nova legislativa koju su EU parlament i Vijeće EU-a usvojili početkom godine državama članicama omogućava da na svom teritoriju ograniče ili zabrane uzgoj GM usjeva odobrenih u EU-u. Nova EU direktiva državama članicama omogućila je da do 3. listopada 2015. zatraže izuzimanje svog teritorija iz već odobrenih prijava, kao i prijava koje su podnesene prije 2. travnja 2015.

Na kraju je 17 država članica EU-a (Austrija, Bugarska, Cipar, Danska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska i Slovenija) i 4 regije (Valonija, Sjeverna Irska, Škotska i Wales) iskoristilo mogućnost koju pruža nova legislativa i zatražilo izuzimanje svojih teritorija iz odobrenja.

Od zemalja koje nisu zatražile izuzeće, GM usjevi se već uzgajaju u Španjolskoj, Portugalu, Češkoj, Slovačkoj i Rumunjskoj, dok Estonija, Finska i Švedska nisu zatražile prilagodbu prijava jer GM kulture o kojima je riječ nisu prilagođene njihovoj klimi.

Jedina nova područja u EU-u na kojima bi moglo doći do uzgoja GM kultura tako ostaju Engleska, Flandrija (Belgija) i Republika Irska. Na stranicama Europske komisije objavljeno je da su biotehnološke kompanije već pristale na zahtjeve nekih država članica, među kojima se nalazi i Hrvatska. To znači da Republika Hrvatska do daljnjega ostaje slobodna od legalnog uzgoja GM kultura. (glas-slavonije.hr)