Ove će godine Hrvatski duhani svojim kooperantima ponuditi četverogodišnje ugovore koji brojnim pogodnostima proizvođačima jamče dodatnu stabilnost i profitabilnost proizvodnje

U Hrvatskim duhanima, koji posluju u sastavu Adris grupe, u tijeku je ugovaranje ovogodišnje proizvodnje duhana na sirovinskom području u Podravini i Slavoniji.

Iz tvrtke su danas izvijestili kako su svjesni veoma teških i nepredvidljivih prilika u kojima se nalazi hrvatska poljoprivreda te će ove godine svojim kooperantima ponuditi niz poticajnih mjera s ciljem povećanja zasađenih površina, odnosno povećanja proizvedenih količina duhana, što će, uz smanjenje troškova proizvodnje, povećati konkurentnost i profitabilnost proizvodnje duhana.

Ove će godine Hrvatski duhani svojim kooperantima ponuditi četverogodišnje ugovore koji brojnim pogodnostima proizvođačima jamče dodatnu stabilnost i profitabilnost proizvodnje.

“Uz stabilne otkupne cijene, svjesni stalnog rasta troškova proizvodnje, dosadašnju smo naknadu od 2,50 kuna po kilogramu duhana povećali na 3 kune, a ona će se odnositi i na duhan iz pete i šeste klase, koji do sada nisu bili obuhvaćeni tom naknadom. Odmah nakon sadnje, za svaki dodatni hektar zasađen duhanom, proizvođaču ćemo isplatiti naknadu od 4.000 kuna. Novina je i to da će od ove godine Hrvatski duhani s proizvođačima duhana ugovarati prosječni prinos koji u suhome ratarenju iznosi 2.300 kg po hektaru, odnosno, 2.800 kg po hektaru na navodnjavanim proizvodnim površinama. Za ostvareni prinos veći od 2.300 kg duhana po hektaru, isplatit ćemo i dodatni poticaj od jedne kune po kilogramu. Što je veoma važno, proizvođačima jamčimo i siguran otkup svih proizvedenih količina, a kao i prethodnih godina, Hrvatski duhani će svojim kooperantima omogućiti kontinuirani stručni nadzor te nabavu mineralnih gnojiva i ostalih reprodukcijskih materijala po povoljnim cijenama i nižim kamatnim stopama”, objašnjava Zlatko Pleša, direktor Hrvatskih duhana.

I u ovoj godini Hrvatski će duhani poticati uključivanje proizvođača u projekte u primarnoj proizvodnji duhana, kao što su povećanje prinosa uporabom sustava za navodnjavanje i smanjenje troškova sušenja duhana uporabom drvne biomase, ali uz istodobno povećanje hektara na kojima se proizvodi duhan.

“U i ovim osobito teškim uvjetima za hrvatski agrar, dokazali smo da možemo proizvesti kvalitetan i konkurentan proizvod za koji imamo osiguran plasman na domaćem i inozemnom tržištu. Vjerujemo da ćemo ovim za proizvođače veoma poticajnim mjerama, postići dodatni interes za proizvodnju te postići realno povećanje ugovorenih površina od oko 300 hektara u odnosu na 3.755 hektara ukupno zasađenih prošle godine, kako bi se povećala konkurentnost i profitabilnost te na taj način osigurala budućnost hrvatske primarne proizvodnje duhana”, zaključuje Pleša.

U Hrvatskim duhanima potpisan je novi Kolektivni ugovor. Ugovorom koji počinje važiti od 1. veljače 2015. reguliraju se pitanja zaštite dostojanstva radnika, zaštite na radu, obrazovanja, kriterija za vrednovanje inventivnog rada te sistematizacije radnih mjesta i popisa poslova.

“Utvrđena prava u Kolektivnom ugovoru veća su od prava utvrđenih u Zakonu o radu. Cijena rada ostaje nepromijenjena, a sva materijalna prava radnika ostaju na razini prava iz dosadašnjeg Kolektivnog ugovora i stoga smo veoma zadovoljni potpisanim Ugovorom”, istaknula je prigodom potpisivanja Vesna Štimac, predsjednica podružnice PPDIV-a u Hrvatskim duhanima.