zoran-simunic-largeLani je u Hrvatskoj proizvedeno preko 17.000 tona tjestenine

Na izbornoj Skupštini Grupacije proizvođača tjestenine HGK, koja je danas održana u Zagrebu, za predsjednika Grupacije izabran je Zoran Šimunić, direktor tvrtke Naše klasje d.o.o. Zagreb, za potpredsjednicu Dora Ravnić, član Uprave PIK d.d. Rijeka, a za tajnicu Grupacije Valentina Šimić iz HGK. Ujedno su izabrani članovi Izvršnog odbora Grupacije.

Prigodom imenovanja Šimunić je naglasio kako danas u proizvodnji tjestenine u Hrvatskoj dominiraju mali i srednji proizvođači koji nemaju većih mogućnosti za promoviranje svojih proizvoda.

“Ponajviše zbog toga domaći potrošači znaju vrlo malo o hrvatskoj tjestenini pa je kontinuirana i sustavna promocija prioritet pri čemu se ne mogu ostvariti značajniji pomaci u tom pogledu u kratkom vremenskom razdoblju. Strukovno udruživanje je početni preduvjet za takvo djelovanje, a na taj su način primjerice vinari i vinogradari te maslinari ostvarili značajne rezultate”, kazao je Šimunić dodajući kako je nužno što više koristiti primjere dobre poslovne prakse te što prije izraditi strateški plan razvoja u cilju povećanja proizvodnje i izvoza.

Primarni ciljevi Grupacije obuhvaćaju informiranje tržišta, podizanje ugleda tjestenine proizvedene u Hrvatskoj, povećanje upotrebe hrvatske tjestenine u restoranima, ugostiteljskim objektima, hotelima i kućanstvima te stvaranje krovnog branda.

Valentina Šimić je navela kako je u Hrvatskoj lani proizvedeno preko 17.000 tona tjestenine. Ipak, trgovinska bilanca i u 2010. bila je negativna, iako se proizvodnja u zadnjih desetak godina povećala za dva i pol puta.

Najviše tjestenine u prošloj godini uvezli smo iz Italije i Slovenije, a najviše izvezli u Bosnu i Hercegovinu, Sloveniju i Srbiju.

U svijetu se prošle godine proizvelo 12,8 milijuna tona tjestenine, dok na Europsku uniju otpada 4,1 milijun tona. U EU je uvjerljivo najveći proizvođač tjestenine Italija u kojoj je ujedno i najveća potrošnja po stanovniku.

“Uz pomoć promocije i nastupa na sajmovima treba poticati izvozno orijentirane tvrtke te istovremeno jačati konkurentnost i osvajati nova tržišta. Treba stvarati krovni brand jer prepoznatljiv proizvod pozitivno utječe na stvaranje dodane vrijednosti”, kazala je Šimić.

Plan rada Grupacije, ističu iz HGK, predviđa predlaganje mjera gospodarske politike te izmjenu postojećih i zalaganje za donošenje mjera koje će rezultirati većom proizvodnjom i konkurentnošću u proizvodnji tjestenine. Pratit će se propisi koji se primjenjuju i donose u zemljama EU, a koji su od značenja za upoznavanje tržišnih uvjeta u EU (putem Interneta, stručnih časopisa i ostalih raspoloživih izvora informacija).

Pratit će se propisi koji se odnose na djelatnost ove Grupacije, a koji se primjenjuju u RH i na ostalim ciljanim tržištima. Članice Grupacija zalagat će za stvaranje jednakih uvjeta proizvođačima i izvoznicima na domaćem i stranom tržištu u odnosu na uvozne proizvode i strane proizvođače (otklanjanje administrativnih prepreka pri uvozu proizvoda hrvatskog podrijetla u pojedine zemlje).

Također, provodit će se promocijske aktivnosti s ciljem edukacije potrošača putem medija, a izradit će se promotivna brošura te organizirati nastup na sajmovima u cilju povećanja potrošnje hrvatske tjestenine.

Grupacija će se povezati s nadležnim tijelima državne uprave – Ministarstvom poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvom turizma, Državnim zavodom za statistiku te ujedno s fakultetima, Hrvatskim kuharskim savezom, ugostiteljima i dr. Surađivat će se s udruženjima za zaštitu potrošača. Izradit će se Upisnik Grupacije proizvođača tjestenine.

Planira se stvaranje krovnog branda kako bi se lakše plasirao proizvod (izrada idejnog rješenja zajedničkog znaka hrvatske tjestenine, izrada loga u svrhu brendiranja proizvoda) te povezivanje s agencijom u cilju izrade što kvalitetnijeg rješenja.

Kontinuirano će se provoditi edukacija potrošača i proizvođača (održavanje predavanja i stručnih skupova o tjestenini). Izrađivat će se prijedlozi za financijsku i ostale oblike potpora Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ministarstva turizma, Hrvatske agencije za hranu, Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta i dr. Mjesečno će pratiti cijene na burzama u okruženju i trgovinske bilance tjestenine, zaključuje se u priopćenju.