Dragutin Ranogajec

Dvije trećine obrtnika već osjeća posljedice utjecaja koronavirusa te bilježi smanjenje prihoda veće od 30 posto, izvijestili su u četvrtak iz Hrvatske obrtničke komore (HOK) na temelju najnovijih podataka iz ankete koju su proveli.

“Negativan učinak na ostvarene prihode iskazalo je gotovo dvije trećine anketiranih obrtnika od kojih gotovo 35 posto već bilježi smanjenje prihoda veće od 30 posto, što se pokazalo kao najveći problem u poslovanju obrtnika izazvan pandemijom”, istaknuo je predsjednik HOK-a Dragutin Ranogajec.

Napominje kako slijede problemi poput obveze isplate neto plaća, poreza i doprinosa za radnike koji ne rade u uobičajenom opsegu, zatim nedostatak sirovina, materijala i robe, nemogućnost poslovanja u pandemijom najjače pogođenim zemljama i područjima te otežanost transporta.

Iz HOK-a u priopćenju navode mjere koje predlažu Vladi.

Tako predlažu nekažnjavanje za nepravodobno plaćanje i neobračunavanje zatezne kamate za sva javna davanja, osnivanje interventnog fonda za pomoć (pružanje subvencija) poduzetnicima te uvođenje novih mjera za očuvanje radnih mjesta (smanjenje doprinosa, ‘izvanredna’ preraspodjela radnog vremena i slično).

Predlažu i smanjenje visine naknada, produljenje roka uplate, nekažnjavanje i neobračunavanje zatezne kamate za davanja jedinicama lokalne samouprave -komunalne naknade, poreza na potrošnju, vodne naknade, naknade za korištenje javnih površina i prireza.

Iz HOK-a predlažu i da se bolovanje djelatnika koji su u samoizolaciji/ karanteni zbog obavljanja radnih zadaća smatra ozljedom na radu uz sto posto naknade plaće na teret HZZO, zatim solidarnost poslovnih banaka i leasing društava u pogledu rokova naplate i neobračunavanja kamata za zakašnjela plaćanja te produljenje roka uplate PDV-a za 60 dana.

Apeliraju i na solidarnost poduzetnika u pogledu rokova naplate i neobračunavanje kamata za zakašnjela plaćanja, nove programe kredita poslovnih banaka, HBOR-a i HAMAG BICRO-a za krizna obrtna sredstva te povećanje popusta za ENC.

“Uz ove mjere, potrebno je još svakako uvesti mjeru za izmjenu ugovorenih uvjeta za provedbu odobrenih projekata sufinanciranih iz EU sredstava, državnog ili lokalnog proračuna, u pogledu rokova i ostvarivanja indikatora, kako bi se izbjegle financijske korekcije i opasnost povrata sredstava”, istaknuo je Ranogajec.