uteg-vizual-midiZaštita potrošača i zdravlja područje je od javnog interesa i kao takvo osnova je svakog učinkovitog, konkurentnog i pravičnog društva

Sustav zaštite potrošačkih prava nije samo ekonomska kategorija, već i civilizacijska stečevina razvijenih demokracija i uređenih tržišta te predstavlja sustav vrijednosti u stalnom razvoju koji osigurava zaštitu prava, sigurnosti i zdravlja potrošača.

USKLAĐIVANJE S EU
“Strategija zaštite potrošača EU-a za razdoblje 2007-2013.” definirala je temeljne odrednice “Strategije poslovanja s potrošačima” koja je, svojim sadržajem i temeljnim vrijednostima, imala velikog utjecaja na izgradnju sustava zaštite potrošača u Hrvatskoj.

Ova strategija prepoznala je i definirala potrošača kao ključnog i odgovornog gospodarskog čimbenika na svakom nacionalnom tržištu. S motrišta takve definicije potrošači, uz sva ostala univerzalna potrošačka prava, moraju imati pravo na izbor između proizvoda i usluga koje kupuju, na cjelovitu i istinitu informaciju o proizvodima koje su odlučili kupiti te jamstvo na mogućnost ostvarenja prava koja su definirana posebnim zakonima.

Strategija naglašava kako svako nacionalno tržište mora djelovati za dobrobit kako potrošača, tako i poslovnog sektora. Temelji se na tri temeljna srednjoročna cilja: visoki opći stupanj zaštite potrošača, učinkovito provođenje propisa za zaštitu potrošača i pravilno uključivanje potrošačkih organizacija u europske i nacionalne političke strukture. Republika Hrvatska danas ima sve potrebne sastavnice nacionalnog sustava zaštite potrošača.

Nažalost, suradnja svih aktera u ovom području mora biti konkretnija i učinkovitija, a posebice se to odnosi na resorno Ministarstvo gospodarstva. Složenost nacionalne politike “Zaštita potrošača i zdravlja” iziskuje dnevnu suradnju svih nositelja zaštite potrošača na nacionalnoj razini te je uvjet bez kojeg nema ispunjenja obveza koje je Hrvatska preuzela u okviru pregovora o pristupanju EU.

SIGURNOST PROIZVODA
Uključivanjem u Sustav brze razmjene službenih obavijesti o proizvodima koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača (RAPEX) podiže se opća razina sigurnosti proizvoda, između ostaloga sprječavanjem prodaje i povlačenjem s tržišta proizvoda koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača.

Potpunim uključivanjem Hrvatske u Sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF) povećat će se djelotvornost službenih kontrola. Time se podiže opća razina sigurnosti hrane, između ostaloga sprječavanjem prodaje i povlačenjem s tržišta proizvoda koji predstavljaju rizik za zdravlje ljudi.

Ujedno, po pristupanju u Europsku uniju osnovat će se hrvatski ogranak europskog Centra za zaštitu potrošača koji rješava prekogranične potrošačke sporove. Članstvo u Europskoj uniji imat će pozitivne učinke za sudionike financijskih tržišta, kao i za građane, poduzetnike, ulagače, odnosno korisnike financijskih usluga.

Inovativnost i ponuda novih vrsta usluga te povećanje konkurencije koristit će poduzetnicima i građanima, posebno kada je riječ o ponudi banaka, ali i drugih financijskih institucija.

DVOSTRUKI KRITERIJI
U društvu Potrošač od 2002. godine pratimo problem “dvostrukih kriterija”, odnosno praksi proizvođača da na različitim tržištima nude proizvode različite kvalitete. O tome sam govorio tijekom TAIEX Konferencije u Bruxellesu u veljači 2006. godine pri čemu sam upozorio na velike razlike sastava, učinkovitosti i deklariranja poznatih robnih marki.

Ovaj problem smo dokazali i tijekom sudskoga procesa “P&G protiv Rkman”. Zbog toga smo ustrajno lobirali za uvrštavanje stavke “Država (zemlja) podrijetla” u najnoviji Zakon o zaštiti potrošača.

Usto, hrvatski potrošači svakodnevno mogu imati aktualne informacije o opasnim proizvodima koje mogu naći na stranicama www.potrosac.hr (rubrika RAPEX) i www.inspektorat.hr (rubrika Opasni proizvodi).

Ono što ohrabruje jest činjenica da je razina svijesti hrvatskih potrošača svakim danom sve viša. To nam pokazuju statistike i izvješća o radu Savjetovališta za zaštitu potrošača u Zagrebu te dvije on-line ankete koje je proveo Hrvatski savez udruga za zaštitu potrošača.

Mr.sc. Ilija Rkman
Predsjednik društva “Potrošač”
Hrvatski savez udruga za zaštitu potrošača