Ambalaža za hranu danas ima ključnu ulogu u osiguravanju dostupnosti hrane ljudima diljem svijeta i očuvanju sigurnosti hrane, ali istodobno utječe i na klimu. Stoga moramo pronaći rješenje za ambalažu koje će omogućiti dostupnost hrane bez ograničavanja prirodnih resursa.

Tetra Pak ambalaža bila je predvodnik promjena u pogledu zaštite hrane te sada ubrzava evoluciju u pakiranju kako bi se stvorila najodrživija ambalaža za hranu na svijetu, pri čemu uzima u obzir cijeli životni ciklus ambalaže stavljajući naglasak na ključna područja: korištenje obnovljivih i recikliranih materijala, podršku ugljično neutralnoj proizvodnji, smanjenju gubitka i otpada od hrane bez ugrožavanja funkcionalnosti te daljnje poticanje recikliranja i zatvaranje kruga ponovnom uporabom materijala.

Uz usmjerenost na stvaranje najodrživije ambalaže za hranu na svijetu, Tetra Pak je također fokusiran na komuniciranje važnosti pravilnog razvrstavanja i odlaganja otpada, kao što je iskorištena višeslojna kartonska ambalaža. U slučaju Tetra Pak ambalaže u prosjeku više od 75% ambalaže izrađeno je od kartona koji se lako može reciklirati i potom koristiti za proizvodnju drugih vrijednih proizvoda. Već svjesnim odabirom pri kupnji proizvoda pakiranih u ambalaži koja je ekološki prihvatljiva, ljudi mogu napraviti značajnu razliku.

Imajući to u vidu, Tetra Pak je u partnerstvu s Beljem, Dukatom, Konzumom, Lucartom i Vindijom proveo edukativnu inicijativu “Od Tetra Pak ambalaže do recikliranih maramica”. Inicijativa je bila usmjerena na edukaciju o pravilnom zbrinjavanju otpada i recikliranje ukazujući na to kako svatko od nas može pridonijeti održivosti osviještenim odabirom prilikom kupnje i pravilnim zbrinjavanjem ambalaže nakon što se proizvodi potroše.

Kliknite za najnovije vijesti, analize i istraživanja u vašem sandučiću!