kruh-snite-midi1Prema rezultatima anketnog istraživanja magazina Ja TRGOVAC i agencije Hendal o potrošnji kruha i pekarskih proizvoda u Hrvatskoj, hrvatski potrošači pekarnama i trgovinama vjeruju podjednako kada je u pitanju opskrba ovim osnovnim prehrambenim proizvodima.

Hrvatski potrošači gotovo podjednako vjeruju pekarnama koliko i supermarketima kada je u pitanju mjesto kupnje kruha.

pekarska-industrija-anketa-graf-largeNaime, ukupno 47% ispitanika navodi kako kruh kupuje u pekarnama, dok ovaj glavni prehrambeni proizvod u trgovini, odnosno supermarketima kupuje njih 45,5%. Da sami peku vlastiti kruh trudi se 6,4% potrošača, a zanimljivo je da onih koji uopće ne konzumiraju kruh ima tek 1%.

Čak polovica ispitanih (točno 50%) koji kruh kupuju u pekarnama kaže kako tamo kupuje zato što je kruh kvalitetniji, odnosno jer ima bolje sastojke. Da im je tamo praktičnije kupovati navodi 42,1% sudionika ankete, dok je onih koji smatraju da im je tako jeftinije 13,7%.

Nadalje, kao glavni razlog za odlazak po kruh u pekarnu 5,3% ispitanika navodi što je tamo kruh finiji, a zato što je svjež i topao u pekarnama kupuje 4,7% potrošača.

Kod kupaca kruha u supermarketima dominantni razlog je kvaliteta odnosno bolji sastojci, što kao razlog kupnje navodi čak 69,6% ispitanika. Zbog praktičnosti tamo kupuje njih 19,6%, za 8,7% kruh je tamo finiji, a da im tako ispadne jeftinije kaže 7,6% potrošača.

Više od polovice (53,8%) onih koji sami peku kruh kao razlog za to navode kvalitetu i bolje sastojke, a nešto manji dio (46,2%) ističu kako im je tako jeftinije. Da im je tako praktičnije, jer kruh mogu imati kadgod požele, navodi 34,6% anketiranih, a isti postotak kaže i da im je tako spravljen kruh i finiji za konzumaciju. Da su im i pekarna i trgovina udaljene razlog je za pečenje kruha u vlastitoj radinosti kod 7,7% potrošača.

Kada je riječ o poznatosti pekarskih lanaca u Hrvatskoj, najveći dio ispitanika (27,25%) na prvo mjesto stavlja Mlinar, a slijede Klara s 21% te Pan Pek s 14,3%. Pekarne Dubravica poznaje 7,5% sudionika ankete, za Klas je čulo njih 5,5%, a za pekare Kruna 5,3% ispitanika.

Zanimljivi su odgovori potrošača na pitanje misle li da se kvaliteta kruha i pekarskih proizvoda poboljšala s otvaranjem sve većeg broja pekarskih lanaca.

Mišljenja su podijeljena jer je gotovo podjednak broj potrošača koji smatraju kako nije došlo do pomaka i da je kvaliteta ostala nepromijenjena (39,5%), kao i onih koji drže kako se kvaliteta proizvoda poboljšala (39%). Da se kvaliteta pekarskih proizvoda pogoršala, pak, smatra 17% ispitanika.

Nije posebna tajna da Hrvati vole kruh pa ne začuđuje podatak da ovaj prehrambeni proizvod svakodnevno konzumira čak 81,8% ispitanih. Redovito, ali ne baš svaki dan kruh jede njih 13,3%, barem jednom tjedno 2,3%, a rijetko 2,8 posto ispitanika.

Istraživanje je provedeno tijekom mjeseca studenog 2011. godine na nacionalno reprezentativnom uzorku od 404 građana Republike Hrvatske starijih od 15 godina.