Velika fluktuacija klijenata postala je jedno od karakterističnih obilježja marketinške industrije. Posljedica je to kompleksnosti i dinamičnosti marketinškog procesa s jedne strane te očekivanja klijenta i uloženog budžeta s druge strane.

Ako postoji nesrazmjer između očekivanja i realnih mogućnosti, nerijetko dolazi do nesuglasica između klijenata i agencije te naposljetku i do prekida suradnje.

Zbog čega se to točno događa te koji su još najčešći razlozi zašto klijenti često mijenjaju marketinške agencije? Saznajte u nastavku!

NEISPUNJAVANJE MARKETINŠKIH CILJEVA
Marketing je kompleksan proces koji obuhvaća mnogobrojne faktore pa je stoga od ključne važnosti osmisliti strategiju i plan rada prije nego se krene s bilo kakvim aktivnostima. Osim toga, potrebno je provesti detaljno istraživanje tržišta te na temelju dobivenih saznanja utvrditi jasan smjer marketinške kampanje te uskladiti želje s realnim mogućnostima.

Naime, strategije koje se ne temelje realnim ciljevima najčešći su uzrok gubitka klijentovog vremena i novca. A s obzirom na to da klijenti vrlo lako mogu pratiti povrat ulaganja, lako će uvidjeti postiže li marketinška agencija dogovorene ciljeve. Neispunjavanje dogovorenih ciljeva te istovremeno nedovoljno testiranje drugih opcija nedvojbeno će dovesti do prekida suradnje.

SUKOB IDEJA I VIZIJA
Kvalitetan i složan tim temelj je uspješne suradnje i poslovanja te odraz profesionalnosti koju klijent prepoznaje. Međutim, složnost agencijskog tima neće biti dostatna za uspjeh ako klijent i agencija ne dijele istu viziju i ne slažu se po pitanju ideja i strategija. Takvo neslaganje rezultirat će:

Različitim očekivanjima – Ponekad agencija i klijent nisu na istoj valnoj duljini kada govorimo o krajnjim rezultatima i očekivanjima i upravo to nerijetko dovodi do poteškoća u utvrđivanju što su dobri i uspješni rezultati, a što ne.

Problemima u međuljudskim odnosima – Različite osobnosti s različitim ili suprotnim vizijama dovode do otežanog zajedničkog rada. Osim toga, nedostatak komunikacije, poteškoće u komunikaciji te česti nesporazumi i nesuglasice čest su razlog prekida suradnje.

Nedostatkom transparentnosti – Bez razgovora o stanju trenutne situacije i što se konkretno do sada postiglo, klijent gubi povjerenje u odnos. Vrlo je važno klijentu slati na uvid redovite izvještaje gdje se vide postignuti rezultati, izraženi u dogovorenim KPI-jevima.

Brojnim nesporazumima – Kada se previše vremena troši na neslaganja i nesporazume te pokušaje njihova izglađivanja, uvelike se otežava postizanje željenih ciljeva. Naposljetku, klijent može pomisliti da se njegove ideje ne uvažavaju te se početi predomišljati oko cjelokupne suradnje.

RAZLOZI STRATEŠKE PRIRODE
U većini slučajeva, ako klijent razmatra promjenu marketinške agencije, radi se o strateškoj odluci. Svake godine većina tvrtki vrši pregled i analizu budžeta i strateških planova za svoje poslovanje. U razdoblju razmatranja donose se odluke vezane za investiciju, uključujući i to je li ulaganje u trenutnu marketinšku agenciju i dalje dobra ideja.

Neki od najčešćih strateških razloga za promjenu agencije su:

Suradnja više nije isplativa ili plodonosna – Neispunjavanje očekivanih ciljeva u dogovorenom vremenu, kampanje koje ne daju rezultate, te problemi s povratom ulaganja samo su neki od razloga koji odbijaju klijente.

Loše upravljanje klijentovim budžetom – Učinkovito upravljanje budžetom ključan je faktor za uspješnost kampanje i postizanje opipljivih rezultata. Loša i neučinkovita organizacija budžeta i kampanja koštat će klijenta vremenski i financijski.

Nemogućnost prilagođavanja promjenama – Promjene unutar svake organizacije, kao i promjene na tržištu, neizbježne su i često uključuju brzi rast. Marketinška agencija mora biti fleksibilna i ukorak s promjenama te prikladno prilagođavati prioritete i taktike. Ukoliko ne može, utoliko će rezultati izostati, a klijenti će je postupno napuštati.

Promjene u menadžmentu unutar klijentove tvrtke – Jednostavno rečeno, na čelo tvrtke dolazi nova osoba koja smatra da suradnja s marketinškom agencijom više nije plodonosna. Naime, suradnja može biti dobra i agencija sve može raditi prema dogovoru i planu, no novo vodstvo može imati drugačiju viziju za tvrtku te se odlučiti za neki novi smjer.

MANJAK BUDŽETA ZA MARKETING
I posljednji, ali nikako manje bitan razlog promjene agencije leži upravo u budžetu. Generalno, u normalnim okolnostima, za marketing je potrebno izdvojiti određen budžet, dostatan za željene rezultate i generiranje novih klijenata. Prema tome, upravo će nedostatak financijskih sredstava tvrtke ponekad dovesti do prekida suradnje s marketinškom agencijom.

Naime, kada tvrtka izvrši financijski pregled, te u iznimnim scenarijima shvati da se moraju uvesti određene promjene, doći će do financijskih rezova nužnih za opstanak tvrtke. A jedan od rezova jest upravo prekid suradnje s agencijom.

U ovom slučaju, odluka nije potaknuta problemima s agencijom ili nezadovoljavajućim rezultatima, nego jednostavno potrebom za smanjenom potrošnjom. Ovo može dovesti do privremenog prekida suradnje dok tvrtka ponovno ne stane na noge ili, u krajnjem slučaju, rezultirati odabirom manje agencije koja nudi usluge sukladne trenutnim mogućnostima tvrtke.

PROMIŠLJENOST I FOKUS
Za uspjeh svake marketinške agencije, kao i za uspješnu suradnju s klijentima, vrlo je važna dobra i jasna komunikacija s klijentom, jasno određivanje ciljeva, te praćenje i prilagodba klijentovoj viziji.

Dakako, uvijek postoje određeni vanjski ili izvanredni faktori na koje ne možete utjecati, a koji mogu dovesti do prekida suradnje s klijentom. Upravo zato, važno je usredotočiti se na one faktore na koje možete utjecati kako bi ta suradnja bila što bolja i što duža.

Naposljetku, ključni faktori za dugoročnu suradnju, oni na koje možete utjecati i na kojima možete raditi bit će kvalitetan strateški plan, jasna vizija i fleksibilnost.

Kombiniranjem ovih faktora s dobro promišljenom tržišnom strategijom i financijskim planom doći ćete do opipljivih rezultata i najbitnije – do zadovoljnog klijenta.

O autoru
Matej Jambrović je ekonomist i digitalni marketingaš te CEO digitalne agencije Kala Presence. Svoja znanja iz područja digitalnog marketinga usavršio je na najkompetitivnijem tržištu na svijetu – onom SAD-a – a sada ih uspješno primjenjuje u Hrvatskoj. Smatra da su neprestano učenje te razmjena znanja i iskustava ključ uspjeha pa svojim savjetima, saznanjima i provjerenim metodama rado doprinosi razvitku digitalnog marketinga u Hrvatskoj.
O tvrtki
Kala Presence je digitalna agencija specijalizirana za digitalni marketing. U šest godina rada na američkom tržištu stekla je bogato iskustvo, vrijedna znanja i provjerene tehnike koje sada primjenjuje u Hrvatskoj. Klijentima nudi sveobuhvatnu digitalnu strategiju, cjelovita i personalizirana marketinška rješenja te potpunu dominaciju tržišta.