Drugo godišnje istraživanje o mobilnim plaćanjima pokazuje da način na koji potrošači usvajaju mobilna plaćanja određuje kako ih trgovci prihvaćaju

MasterCard i agencija za istraživanje Prime Research objavile su rezultate drugog godišnjeg istraživanja na svjetskoj razini “MasterCard Mobile Payments Study”, koje je pratilo preko 13 milijuna komentara na društvenim medijima: Twitteru, Facebooku, blogovima i forumima diljem svijeta.

Ovo istraživanje pokazuje da se sklonost mobilnim plaćanjima povećava, kao i da upotreba od strane potrošača i prihvat na strani trgovaca brzo rastu. Stav 88% trgovaca prema mobilnom plaćanju je pozitivan, a mnogi od njih ističu prihvat mobilnih plaćanja kao konkurentsku prednost. Trgovci koji nemaju prihvat mobilnih plaćanja mogli bi se naći u nepovoljnom položaju jer potrošači sve češće žele koristiti mobilna plaćanja.

Ovo istraživanje ukazuje na 2013. kao godinu kada su se mobilna plaćanja transformirala iz koncepta u upotrebu. “Usvojitelji” odnosno oni koji su koristili mobilna plaćanja sudjelovali su u 81% razgovora o njima na društvenim medijima tijekom 2013. Ovaj podatak predstavlja preokret u odnosu na 2012. kada je samo 32% sudionika u razgovorima o mobilnim plaćanjima zapravo i koristilo mobilna plaćanja.

Iako i dalje postoji određena zabrinutost u pogledu sigurnosti mobilnih plaćanja, ovo istraživanje pokazuje da su potrošači i trgovci presli iz razmisljanja “zašto koristiti mobilna plaćanja” na razmišljanje “koju opciju za mobilna plaćanja treba koristiti?”

Zapravo, 2014. bi mogla biti godina kada će se formirati dugoročna veza između mobilnih robnih marki i kupovine, što znači da će potrošači koji trenutačno razmatraju korištenje mobilnih plaćanja imati različite opcije i široku ponudu kad se odluče koristiti mobilna plaćanja.

Kupci prihvaćaju rješenja za mobilna plaćanja:

Prihvaćanje umjesto konfuzije: Pomutnja oko mobilnih plaćanja na koju je ukazalo istraživanje iz 2012. zamijenjena je raspravama fokusiranim na kvalitetu i trajnosti različitih proizvoda. Ovo istraživanje pokazuje da su se potrošači s preispitivanja koristiti ili ne mobilna plaćanja (treća tema po učestalosti spominjanja 2012.) prešli na odlučivanje koju opciju mobilnog plaćanja će koristiti (druga tema po učestalosti spominjanja 2013.).

Značajne promjene u razgovorima: “Usvojitelji” trenutačno pokreću većinu razgovora na društvenim medijima (81%). Potrošači koji nisu prihvatili mobilna plaćanja započinjali su 68% razgovora u 2012. Ovo ukazuje na činjenicu da su potrošači prešli s razgovora o mobilnim plaćanjima na isprobavanje različitih mogućnosti.

Više pozitivnih razgovora: Naklonjenost mobilnim plaćanjima značajno se povećala među “usvojiteljima” (74% u 2013., 58% u 2012.). Potrošači koji nisu koristili mobilna plaćanja zadržali su pozitivan stav (79% u 2013. , 76% u 2012.). Ovo pokazuje da se korisničko iskustvo, tehnička kvaliteta i mreža prihvata poboljšavaju.

Iskustvo se poboljšava, ali se još toga može napraviti: Sklonost potrošača prema ovoj vrsti plaćanja povećala se (63% u 2013. s 34% u 2012.). Međutim, još ima prostora za poboljšanje iskustva, s obzirom da je na istoj razini kao i razina razočaranosti korisnika.

Zamah za trgovce:

Prihvat je bitan: Prihvat od strane trgovaca najčešća je tema te čini 15% svih razgovora i 48% razgovora među trgovcima. Ovo istraživanje pokazuje da i potrošači i trgovci podržavaju mobilna plaćanja (86%), što će vjerojatno dovesti do većeg prihvata kod trgovaca u 2014. Zapravo, prihvat kod trgovaca postao je najčešća pozitivna tema u 2013., iako je 2012. predstavljao barijeru za potrošače koji nisu koristili mobilna plaćanja.

Uključenost trgovaca: Trgovci sudjeluju u 22% razgovora i 88% njih daje pozitivne komentare. Ovo istraživanje pokazalo je da gotovo 90% tih razgovora pokreću trgovci koji su implementirali rješenja za mobilna plaćanja. Trgovci koji jos nisu omogućili mobilna plaćanja uglavnom traže savjete o mobilnim plaćanjima od drugih trgovaca na društvenim mrežama.

Jednostavno rješenje: Trgovci koji koriste mobilna plaćanja ističu jednostavnost kao ključni razlog za to, a 97% stavova je pozitivno/neutralno. Ovo istraživanje ukazuje na to da trgovci ističu prednosti mobilnih plaćanja i za sebe i za potrošače te činjenicu da su mobilna plaćanja u mnogim slučajevima njihova konkurentska prednost.

Potrebno je više informacija o sigurnosti:

Nedovoljno informacija o sigurnosti: Nastojanja u edukaciji kupaca bit će od ključnog značaja za uspješnost i usvajanje mobilnih plaćanja. Pitanja o sigurnosti rezultirala su sa 66% negativnih komentara.

Prilika za edukaciju: Usprkos jakoj sigurnosti, postoji zabrinutost kako će mobilna tehnologija utjecati na prijevare i neautorizirane troškove. Potrošači koji koriste MasterCard za mobilna plaćanja zaštićeni su od prijevara kroz politiku nulte odgovornosti kompanije MasterCard.