U okviru ove kategorije 41,5% vrijednosne prodaje dolazi od prodaje putem cjenovnih akcija ili promotivnih pakiranja, što čini smanjenje udjela promotivne prodaje od 3,4 postotna boda.

U kategoriju mesnih proizvoda ubrajamo meso (sirovo meso i meso spremno za jelo) te mesne prerađevine i suhomesnate proizvode (slanina i kobasice). Veći udio u količinskoj i vrijednosnoj prodaji u okviru kategorije mesnih proizvoda u 2021. godini zabilježilo je meso s 88,8% vrijednosnog i 90,1% količinskog udjela.

Prodaja mesnih proizvoda u 2021. godini količinski je povećana za 4,1%, a vrijednosno za 0,9%. U okviru ove kategorije 41,5% vrijednosne prodaje dolazi od prodaje putem cjenovnih akcija ili promotivnih pakiranja, što čini smanjenje udjela promotivne prodaje od 3,4 postotna boda.

Rast prodaje putem promocija u 2021. u odnosu na godinu ranije zabilježen je u mesnim prerađevinama, gdje taj postotak iznosi 1,1%. U kategoriji mesa bilježi se pad udjela promotivne prodaje od 4,1% u 2021. godini. Prema strukturi promocija na prodajnom mjestu, cjenovne akcije čine 99,8% ukupne promotivne prodaje, dok posebna promotivna pakiranja zauzimaju preostalih 0,2%. U odnosu na 2020., vrijednosna prodaja na cjenovnim akcijama zabilježila je pad od 6,9%, dok je prodaja promotivnih pakiranja ostvarila rast od 87,1%.