Nema smjena u Upravi Podravke

Nadzorni odbor je uz postojeće članove u Upravu imenovao još Lidiju Kljajić, dosadašnju direktoricu Kontrolinga, te Krunoslava Bešvira, dosadašnjeg direktora Poslovnog programa Hrana

Na održanoj sjednici Nadzornog odbora Podravke u kasnim večernjim satima u petak, došlo je do neočekivanog obrata. Naime, iako se očekivalo da će uhićeni članovi Uprave biti smijenjeni, donesena je odluka o proširenju Uprave s dosadašnjih pet na sedam članova.

Tako uz postojeće članove, imenovani su Lidija Kljajić, dosadašnja direktorica Kontrolinga, te Krunoslav Bešvir, dosadašnji direktor Poslovnog programa Hrana.  Nadzorni odbor također je imenovao, sukladno članku 261. Zakona o trgovačkim društvima, Branka Vuljaka, člana Nadzornog odbora, za zamjenika člana Uprave. Ovo imenovanje Nadzorni odbor donio je na rok od 30 dana te je tom odlukom njegov mandat u Nadzornom odboru stavljen u stanje mirovanja.

Osim toga, Nadzorni odbor donio je odluku o postavljanju internog revizora Nadzornog odbora Podravke.  Donesen je i čitav niz mjera kojima se poboljšava postojeća praksa korporativnog upravljanja Podravke i nastavak nesmetanog funkcioniranja rada Društva. Sljedeća sjednica Nadzornog odbora Podravke održat će se u iduća dva tjedna.

Podsjetimo, tri od pet članova Uprave Podravke su nakon uhićenja u srijedu zadržani u jednomjesečnom istražnom zatvoru zbog afere o navodnom preuzimanju dionica kompanije  Riječ je o predsjedniku Uprave, Zdravku Šestaku te članovima Uprave Josipu Pavloviću i Saši Romcu. Tada je Nadzorni Odbor ovlastio zamjenika predsjednika Uprave, Miroslava Vitkovića i člana Uprave Marina Pucara za operativno upravljanje kompanijom 48 sati, dok se ne dobiju rezultati policijske istrage.