belje-farme-predstavljanje-srpanj-2012-001Ukupna vrijednost investicije premašuje 150 milijuna kuna

Tvrtka Belje, koja posluje u sastavu Agrokor koncerna, predstavila je danas novoizgrađenu farmu za proizvodnju prasadi za tov koja je smještena na lokaciji Haljevo u Baranji, izvijestili su iz Belja. U izgradnju farme uloženo je 60 milijuna kuna, a ukupni kapacitet je 1400 krmača.

Iz Belja navode kako je farma Haljevo izgrađena prema svjetskim standardima uz korištenje najbolje opreme za svinjogojstvo. Poštovane su stroge biosigurnosne mjere te su objekti na farmi povezani u jedinstvenu cjelinu putem zatvorenih koridora.

Veliki pomaci u proizvodnji mlijeka, koji su u Belju započeli otvaranjem potpuno robotizirane farme Topolik 2008. godine, nastavljaju se investicijom u farmu mliječnih krava u Mitrovcu.

Tijekom današnjeg predstavljanja projekta rekonstrukcije farme predsjednik Uprave Belja Goran Pajnić istaknuo je da će farma Mitrovac s kapacitetom od 1800 muznih krava biti najveća farma tog tipa u Belju. Proizvodni ciklus na farmi bit će pokrenut već najesen, nakon završetka prve faze radova.

Posebnost današnje prezentacije je otvorenje farme za uzgoj teladi u Karancu, koja je prva beljska farma takvog tipa. Farma Karanac ima godišnji kapacitet od 5200 komada teladi koje se drže u objektima za 200 odnosno 340 teladi u odvojenim boksovima uz maksimalnu brigu o dobrobiti životinja.

Proizvodni proces na farmi se odvija prema principu kompletnog punjenja i kompletnog pražnjenja što predstavlja najbolje higijensko i tehnološko rješenje u proizvodnji teladi.

Na farmi Karanac zaposleno je 18 djelatnika, a ukupna vrijednost investicije je 29 milijuna kuna.

belje-farme-predstavljanje-srpanj-2012-002Na svim novim farmama Belja hranidba se odvija po principu kontrolirane sljedivosti koja započinje na vlastitim oranicama i nastavlja se u Tvornici stočne hrane koja priprema i prilagođava hranu za svaku farmu.

Cjelokupne investicije u tri nove beljske farme, veće su od 150 milijuna kuna, čime su ukupna ulaganja Agrokora u Belje dosegnula 2,3 milijarde kuna.

Upravo zbog kontinuiranih ulaganja Belje je postalo najznačajnija poljoprivredna i prehrambena kompanija cijele regije s 2031 zaposlenikom i godišnjim prihodom od 1,75 milijardi kuna.

Investicijski ciklus u stočarsku proizvodnju Belja važan je i za daljnji razvoj kooperantskih odnosa. Kooperanti Belja godišnje proizvedu 100.000 komada tovljenika, 10.000 komada teladi i 4500 komada junadi uz korištenje suvremenih tehnologija i stalnu edukaciju i podršku Belja, navodi se u priopćenju.